ریسک پذیری بازار ارز از متغیرهای سیاسی

ریسک پذیری بازار ارز از متغیرهای سیاسی

ریسک پذیری بازار ارز از متغیرهای سیاسی رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد که در موضوع رمز دوم ایستای بانکی نباید به کسب و کارهای نوپا لطمه ای وارد شده یا هزینه ای به مشتریان بانک ها تحمیل شود.عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: در قضیه تبدیل رمز