تاریخ انتشار : شنبه 22 مرداد 1401 - 19:58
کد خبر : 912

برگزاری نشست بررسی عملکرد ادارات امور شعب منطقه یک بانک ملی ایران

برگزاری نشست بررسی عملکرد ادارات امور شعب منطقه یک بانک ملی ایران

نشست بررسی عملکرد ادارات امور شعب منطقه یک کشور با حضور فرهاد معقول عضو هیات عامل و معاون منابع انسانی و محمد نور آزادی معاون امور شعب و بازاریابی منطقه یک بانک ملی ایران، برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، فرهاد معقول عضو هیات عامل و معاون منابع انسانی در این نشست،

نشست بررسی عملکرد ادارات امور شعب منطقه یک کشور با حضور فرهاد معقول عضو هیات عامل و معاون منابع انسانی و محمد نور آزادی معاون امور شعب و بازاریابی منطقه یک بانک ملی ایران، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، فرهاد معقول عضو هیات عامل و معاون منابع انسانی در این نشست، گفت: بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان شاغل و بازنشسته از مهم ترین برنامه های مدیران ارشد بانک ملی ایران است که با جدیت پیگیری می شود.وی با تاکید بر تلاش همه جانبه کارکنان بانک ملی ایران برای بهبود منابع، افزود:با نتیجه بخشی این تلاش همگانی و بهبود منابع بانک ملی ایران، وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان و بازنشستگان نیز بهبود چشمگیری خواهد یافت.معاون منابع انسانی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در بانک ملی ایران گفت: با اخذ مجوزهای لازم و طی مراحل قانونی، نیروهای جدید، توانمند و تازه نفس جذب می شوند.محمد نور آزادی معاون امور شعب و بازاریابی منطقه یک کشور نیز در این نشست گفت: بانک ملی ایران با توجه به جایگاهی که به عنوان کارگزار دولت در نظام بانکی داراست، یک بانک تجاری نیست و تکالیف متعددی را بر عهده دارد که باید ایفا کند.وی افزود: با وجود محدودیت های متعددی که وجود دارد، کارکنان بانک ملی ایران باید با همه توان برای جذب منابع پایدار تلاش کنند.نور آزادی تاکید کرد: مدیریت منابع، مصارف و مطالبات باید بر اساس تحلیل های مبتنی بر واقع صورت گیرد تا منجر به بهبود وضعیت منابع شود. از این رو بررسی عملکرد و وضعیت ادارات امور شعب استان ها باید واقع بینانه و بر اساس داده های صحیح کارشناسی صورت گیرد.

برگزاری نشست بررسی عملکرد ادارات امور شعب منطقه یک بانک ملی ایران

برگزاری نشست بررسی عملکرد ادارات امور شعب منطقه یک بانک ملی ایران

برگزاری نشست بررسی عملکرد ادارات امور شعب منطقه یک بانک ملی ایران

برگزاری نشست بررسی عملکرد ادارات امور شعب منطقه یک بانک ملی ایران