تاریخ انتشار : یکشنبه 6 فروردین 1402 - 17:57
کد خبر : 8929

تشریح اولویت های آموزشی وپژوهشی بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۲

تشریح اولویت های آموزشی وپژوهشی بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۲

مدیرعامل بانک توسعه تعاون اهتمام ویژه به سهم و نقش سرمایه انسانی در تحول بانک توسعه تعاون از مسیر آموزش و توانمندسازی سرمایه انسانی، مدیریت دانش و تجربیات و مدیریت استعداد را از رویکردهای جدید مدیریتی در بانک توسعه تعاون ذکر و اعلام کرد: سرمایه انسانی در ترسیم نقشه راه پیشرفت بانک، ایفای نقش در

مدیرعامل بانک توسعه تعاون اهتمام ویژه به سهم و نقش سرمایه انسانی در تحول بانک توسعه تعاون از مسیر آموزش و توانمندسازی سرمایه انسانی، مدیریت دانش و تجربیات و مدیریت استعداد را از رویکردهای جدید مدیریتی در بانک توسعه تعاون ذکر و اعلام کرد: سرمایه انسانی در ترسیم نقشه راه پیشرفت بانک، ایفای نقش در پیاده سازی آن و انتفاع از پیامدها و نتایج آن نقش محوری و اصلی را دارد.

محمد شیخ حسینی با اشاره به ورود تکنولوژی‌های نوظهور بانکی در حال تغییر به صنعت بانکداری، گفت: سیستم های سنتی بانکداری ظرفیت برآوردن نیازهای نسل جدید مشتریان را ندارد و پارادایم های نوین بانکداری متکی بر کانال ها و ابزارهای دیجیتال، فین تک ها، خدمات و محصولات جذاب و نوآورانه، مدیریت تجربه مشتریان، اپلیکیش های هوشمند و با دسترسی آسان و سریع، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا ، بانکداری سنتی را به چالش کشیده و قابل پیش بینی است بانکداری سنتی طی سال‌های آینده با مجموعه‌ای از تغییرات و تحولات سریع مواجه شود. وی افزود همسو با پارادایم شیفت ها و الگوهای جدید بانکداری باید باور، مهارت و دانش نیز در بانک به منظور راهبری، سیاست گذاری و پیاده سازی معقول خلق و مدیریت شود که در این زمینه ماموریت و رسالت مرکز آموزش و پژوهش بانک دوچندان خواهد بود.
وی با اشاره به برنامه های آموزشی و پژوهشی بانک در سال ۱۴۰۱ افزود: آموزش های کاربردی و مبتنی بر نیازهای شعب در حوزه هایی چون صورت های مالی، ارزی، اعتبار اسنادی، ضمانت نامه بانکی ، و غیره در سطح رضایت بخشی طراحی و برگزار شده است و توجه به پرورش افراد نخبه، شایسته و مستعد با رویکرد جانشین پروری در راستای پوشش رویکرد تحول گرایانه بانک در سال ۱۴۰۲ از مسیر برنامه های آموزشی و پژوهشی به ویژه برنامه استعداد یابی و سنجش دانش بانکی همکاران بانک و تقویت دانش بانکی و توسعه مهارتهای مدیریتی نخبگان بانک به منظور تربیت و پروش مدیران آینده دنبال خواهد شد.

جزئیات دوره های آموزشی برگزار شده
مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون نیز در تشریح برنامه های آموزشی اعلام کرد: پروژه های آموزشی طراحی و اجرا شده در سال ۱۴۰۱ در زمینه های متنوعی چون نشست های اندیشه ورزی، بسته بانکداری ۱ و ۲ ویژه تصدی سمت های مدیریتی، برنامه های تربیت مدرس/ تربیت مربی، پروژه های تجزیه و تحلیل صورت های مالی، ضمانت نامه بانکی، اعتبار اسنادی، بسته آموزشی مدیریت مشتریان و بازاریابی، اصول تنظیم و مدیریت قراردادهای تسهیلاتی، امهال و وصول مطالبات، ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی طرح ها، بسته آموزشی ویژه بازرسان ستادی و استانی و غیره در مرکز آموزش و پژوهش بانک و مدیریت شعب استان ها با شیوه های حضوری، آنلاین، مکاتبه ای، متمرکز، نیمه متمرکز، غیرمتمرکز و ترکیبی با رویکرد کاربردی تدوین و عملیاتی شده است و بخش عمده ای از بیش از ۴۰۰ دوره آموزشی طراحی و اجرا شده در سال ۱۴۰۱ به شیوه گارگاه حضوری بوده است.

کریم میرزاخانی توجه به مدیریت دانش، شناسایی و توسعه استعدادها، تولید و اشتراک گذاری دانش و تجربیات را از برنامه های مهم سال ۱۴۰۱ ذکر نمود و بیان کرد در کنار برنامه های تربیت مدرس و مربی، ۷ جلد کتاب کاربردی و چندین حلقه فیلم آموزشی تخصصی و کاربردی نیز از سوی اداره کل آموزش با بهره گیری از ظرفیت های درون و برون سازمانی در حوزه های تسهیلات بانکی، ضمانت نامه بانکی، قانون جدید چک، مقررات احتیاطی، اعتبار اسنادی، تامین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط، حاکمیت شرکتی، تطبیق، مدیریت ریسک، تعارض منافع و غیره تولید و در سطح کشور به اشتراک گذاشته شده است.
مدیر مرکز آموزش و پژوهش در تبیین رویکردها و جهت گیری های کلان آموزشی سال ۱۴۰۲ همسو با رهنمودهای تحول گرایانه مدیر عامل بانک گفت زمینه ها و حوزه هایی چون روش های نوین تامین مالی و آشنایی با بازار سرمایه، توانمندسازی سرمایه انسانی از بعد روانشناختی و تعلق سازمانی، مدیریت تجربیات مشتریان و بازاریابی، فرهنگ سازی در زمینه نهادینه سازی قانون گرایی و ارتقای سلامت سازمانی، مبارزه با پولشویی، اصول تنظیم و مدیریت قراردادهای تسهیلاتی، امهال و وصول مطالبات، بانکداری بین الملل و ارز و دیگر حوزه ها از تمرکز بیشتری برخوردار خواهد بود و برنامه تربیت مربی و بهره گیری از ظرفیت های سرمایه انسانی بانک و امکانات مدیریت شعب استان ها در تدوین و اجرای برنامه ها مطمح نظر خواهد بود.