تاریخ انتشار : سه شنبه 23 اسفند 1401 - 2:59
کد خبر : 8615

نحوه ایجاد حساب وکالتی در پست بانک ایران جهت ثبت نام از طریق سامانه یکپارچه خودرو پیرو اطلاع رسانی در خصوص درج نام پست بانک در لیست بانک های پذیرنده حساب های وکالتی فروش خودرو توسط وزارت صمت به آدرس: https://esalecar.ir  به اطلاع می رساند؛ پست بانک ایران آمادگی خود را جهت افتتاح این نوع حساب وکالتی جهت ثبت نام و تکمیل سپرده توسط مشتریان اعلام نموده است. ۱۴۰۱-۱۲-۲۲

نحوه ایجاد حساب وکالتی در پست بانک ایران جهت ثبت نام از طریق سامانه یکپارچه خودرو 
		   		پیرو اطلاع رسانی در خصوص درج نام پست بانک در لیست بانک های پذیرنده حساب های وکالتی فروش خودرو توسط وزارت صمت به آدرس: https://esalecar.ir  به اطلاع می رساند؛ پست بانک ایران آمادگی خود را جهت افتتاح این نوع حساب وکالتی جهت ثبت نام و تکمیل سپرده توسط مشتریان اعلام نموده است.
		    
		 
    
       ۱۴۰۱-۱۲-۲۲

نحوه ایجاد حساب وکالتی در پست بانک ایران جهت ثبت نام از طریق سامانه یکپارچه خودرو پیرو اطلاع رسانی در خصوص درج نام پست بانک در لیست بانک های پذیرنده حساب های وکالتی فروش خودرو توسط وزارت صمت به آدرس: https://esalecar.ir  به اطلاع می رساند؛ پست بانک ایران آمادگی خود را جهت افتتاح این نوع

نحوه ایجاد حساب وکالتی در پست بانک ایران جهت ثبت نام از طریق سامانه یکپارچه خودرو
پیرو اطلاع رسانی در خصوص درج نام پست بانک در لیست بانک های پذیرنده حساب های وکالتی فروش خودرو توسط وزارت صمت به آدرس: https://esalecar.ir  به اطلاع می رساند؛ پست بانک ایران آمادگی خود را جهت افتتاح این نوع حساب وکالتی جهت ثبت نام و تکمیل سپرده توسط مشتریان اعلام نموده است.

۱۴۰۱-۱۲-۲۲