تاریخ انتشار : شنبه 20 اسفند 1401 - 9:06
کد خبر : 8503

ثبت نام در برنامه فروش شرکت ایران خودرو

ثبت نام در برنامه فروش شرکت ایران خودرو

پیرو اطلاع رسانی در خصوص درج نام پست بانک در لیست بانک های پذیرنده حساب های وکالتی برنامه فروش شرکت ایران خودرو درتاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۱ ، بدینوسیله به اطلاع می رساند که پست بانک ایران آمادگی خود را جهت افتتاح این نوع حساب وکالتی جهت ثبت نام و تکمیل سپرده توسط مشتریان اعلام

پیرو اطلاع رسانی در خصوص درج نام پست بانک در لیست بانک های پذیرنده حساب های وکالتی برنامه فروش شرکت ایران خودرو درتاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۱ ، بدینوسیله به اطلاع می رساند که پست بانک ایران آمادگی خود را جهت افتتاح این نوع حساب وکالتی جهت ثبت نام و تکمیل سپرده توسط مشتریان اعلام نموده است؛ لذا مشتریان علاقمند به خرید خودروهای مزبور  به منظور شرکت در برنامه فروش مذکور و ایجاد حساب وکالتی در پست بانک می توانند برای ثبت نام حضوری به شعب بانک یا بصورت غیر حضوری از طریق آدرس زیر نسبت به ایجاد حساب وکالتی  وسپس تکمیل موجودی  طبق اعلام شرکت اقدام نمایند. مشتریان دارای کلمه عبور اینترنت بانک می توانند از طریق نسخه جدید اینترنت بانک  (نت وی) با آدرس دسترسی https://ib.postbank.ir/netway نسبت ایجاد حساب وکالتی خود برای شرکت مزبور اقدام نمایند. 
توجه : بدیهی است این گروه از مشتریان بایستی شرایط حداقل موجودی حساب اعلام شده در بخشنامه مزبور جهت شرکت در برنامه فروش شرکت ایران خودرو را دارا بوده یا نسبت به تکمیل موجودی خود تا قبل از پایان مهلت طرح  طبق اعلام شرکت اقدام نمایند.
توجه داشته باشید که برای حساب وکالتی ایران خودرو نیازی به تایید در سامانه نیست و روز شنبه ۲۰اسفند ماه ساعت ۱۴ لیست کد ملی متقاضیان به شرکت مزبور ارسال خواهد شد و مشتریان بایستی قبل از آن نسبت به تکمیل موجودی اقدام نمایند.