تاریخ انتشار : جمعه 19 اسفند 1401 - 13:07
کد خبر : 8492

بانک قرض الحسنه رسالت به مادریاران ومعلول یاران وام می دهد

بانک قرض الحسنه رسالت به مادریاران ومعلول یاران وام می دهد

بانک قرض الحسنه رسالت به مادریاران ومعلول یاران وام می دهد بانک قرض الحسنه رسالت و سازمان بهزیستی کشور تفاهم نامه همکاری امضا کردند. این تفاهم نامه با هدف ارائه خدمات قرض الحسنه به مادریاران، معلول یاران، مربیان مراکز شبه خانواده و مراکز روزانه وشبانه روزی توانبخشی به امضای محمدحسین حسین زاده


بانک قرض الحسنه رسالت به مادریاران ومعلول یاران وام می دهد


بانک قرض الحسنه رسالت و سازمان بهزیستی کشور تفاهم نامه همکاری امضا کردند.


این تفاهم نامه با هدف ارائه خدمات قرض الحسنه به مادریاران، معلول یاران، مربیان مراکز شبه خانواده و مراکز روزانه وشبانه روزی توانبخشی به امضای محمدحسین حسین زاده مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت و علی محمدقادری معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی رسید.
حسین زاده با بیان اینکه بانک قرض الحسنه رسالت اولین بانک بدون شعبه کشور است، گفت: جامعه هدف بهزیستی می توانند در بستر اینترنت و بدون محدودیت زمانی و مکانی از خدمات این بانک بهره مند شوند.
وی همچنین با اشاره به اینکه در قالب این تفاهم نامه به افراد معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی ۳۰۰میلیون ریال وام پرداخت می شود، افزود: معرفی شدگان می توانند صددرصد وام خود را به صورت غیرحضوری دریافت کنند. 
در این مراسم که انجلاسی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور حضور داشت، تقی ماهانی دبیر امید نیز به گزارشی از وام های پرداختی به سازمان بهزیستی ارائه داد.