تاریخ انتشار : سه شنبه 9 اسفند 1401 - 11:02
کد خبر : 8186

دومین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت پست بانک ایران با حضور اعضاء برگزار شد

دومین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت پست بانک ایران با حضور اعضاء برگزار شد

 دومین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت پست بانک ایران با حضور اعضاء، عصر روز دوشنبه ۸ اسفندماه سال جاری برگزار شد. به گزارش آرمان اقتصادی از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، در این جلسه گزارش اقدامات بعمل آمده در راستای مصوبات اولین جلسه این قرارگاه ارائه و پیشنهادات اعضا در راستای وظایف مندرج در قانون

 دومین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت پست بانک ایران با حضور اعضاء، عصر روز دوشنبه ۸ اسفندماه سال جاری برگزار شد.
 به گزارش آرمان اقتصادی از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، در این جلسه گزارش اقدامات بعمل آمده در راستای مصوبات اولین جلسه این قرارگاه ارائه و پیشنهادات اعضا در راستای وظایف مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بررسی شد.