تاریخ انتشار : دوشنبه 1 اسفند 1401 - 18:26
کد خبر : 7951

مراسم تکریم رئیس سابق اداره کل مدیریت ریسک بانک توسعه تعاون برگزار شد

مراسم تکریم رئیس سابق اداره کل مدیریت ریسک بانک توسعه تعاون برگزار شد

مراسم تکریم از زحمات و فعالیت های مصطفی منتظری مقدم رئیس سابق اداره کل مدیریت ریسک با حضور مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و معاونان مدیر عامل برگزار شد. محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات منظری مقدم، وی را فردی مدبر،متعهد،متخصص و دلسوز

مراسم تکریم از زحمات و فعالیت های مصطفی منتظری مقدم رئیس سابق اداره کل مدیریت ریسک با حضور مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و معاونان مدیر عامل برگزار شد.

محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات منظری مقدم، وی را فردی مدبر،متعهد،متخصص و دلسوز دانست و افزود: اداره کل مدیریت ریسک یکی از ارکان با ارزش و مهم در شبکه بانکی است که منتظری مقدم توانست با وجود توانایی های خود تاثیر اثربخش و فعال را از خود به جا بگذارد.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت:نگاه مدیران ارشد بانکی به نیروهای متخصص و متعهد بانک برای تصدی پست های کلیدی و حساس در شبکه بانکی بیان گر آن است که بانک توسعه تعاون توانسته به آن میزان از بلوغ و پیشرفت برسد که همکاران ما در این پست های به کار گرفته شوند و همین این امر باعث خوشحالی و سرافرازی مجموعه بانک توسعه تعاون می باشد.
سید باقر فتاحی رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره به سوابقی خدمتی منتظری مقدم افزود: یکی از دغدغه های مهم وی طراحی محصولات بانک بر پایه حفظ حدود و شرعیات بوده است از این رو همواره در جلسات تخصصی و کمیته های اعتباری حضوری فعال و موثر داشت.
در ادامه این مراسم محمد جعفر ایرانی عضوهیات مدیره بانک توسعه تعاون نیز گفت: منتظری مقدم با صداقت و عدم خود سانسوری در جلسات حضوری مفید داشت که همواره به دنبال راه حل های کار گشا و کارشناسی بود.
سعید معادی معاون مدیرعامل در امور استان ها و بازاریابی، محمد ذوالفقاری معاون مدیرعامل در امور مالی و پشتیبانی ، حسن شریفی معاون مدیرعامل در امور عملیات بانکی و محمد مهدی احمدی معاون مدیرعامل در امور حقوقی و نظارت در این مراسم از زحمات و تلاش های منتظری مقدم تقدیر کردند.
مصطفی منتظری مقدم رئیس سابق اداره کل مدیریت ریسک ضمن تشکر و قدردانی از مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و نیز معاونین مدیر عامل، خود را فرزند و عضوی از مجموعه بانک توسعه تعاون دانست که در هر پست و مقامی که باشد از هر گونه تلاش برای رسیدن بانک به اهداف بلند آن فرو گذار نکند.
گفتنی است سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی دی ماه سال جاری طی حکمی مصطفی منتظری مقدم را به سمت هیات نظار بانک مرکزی منصوب کرد که یکی از ارکان مهم بانک مرکزی می باشد که از وظایف این هیات، حسابرسی صورت‌های مالی بانک و تهیه گزارش‌های مربوط، رسیدگی به دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی حداقل هر سه ماه یک بار و تهیه گزارش تغییرات، تهیه گزارش‌های ادواری و موردی در رابطه با عملکرد بانک مرکزی از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات و تفریغ بودجه بانک مرکزی اشاره کرد.