تاریخ انتشار : دوشنبه 17 بهمن 1401 - 16:11
کد خبر : 7526

مدیرعامل بانک صنعت و معدن به استان چهارمحال و بختیاری سفر می‌کند

مدیرعامل بانک صنعت و معدن به استان چهارمحال و بختیاری سفر می‌کند

دکتر علی خورسندیان به اتفاق هیأت همراه به منظور بررسی وضعیت طرح های تامین مالی شده توسط بانک صنعت و معدن، پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری و افتتاح ساختمان سرپرستی این بانک به استان چهارمحال و بختیاری سفر می کند. به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، دکتر خورسندیان در این

دکتر علی خورسندیان به اتفاق هیأت همراه به منظور بررسی وضعیت طرح های تامین مالی شده توسط بانک صنعت و معدن، پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری و افتتاح ساختمان سرپرستی این بانک به استان چهارمحال و بختیاری سفر می کند.

به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، دکتر خورسندیان در این سفر با کارآفرینان، صنعتگران و معدنکاران این استان در خصوص موانع بخش تولید به گفتگو پرداخته و به بررسی راهکارهای حمایت های مالی و مشاوره ای بیشتر از طرح های صنعتی و معدنی می پردازد.
وی همچنین پس از افتتاح ساختمان سرپرستی  این بانک در استان یاد شده، در دیدار با کارکنان به بررسی عملکرد این مدیریت استانی پرداخته و از طرح های مهم استان که از سوی بانک صنعت و معدن تأمین مالی شده اند، بازدید می کند.