تاریخ انتشار : چهارشنبه 12 بهمن 1401 - 12:12
کد خبر : 7370

نرخ جدید سودعلی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار و تسهیلات اعطایی پست بانک ایران اعلام شد معاونت سازمان و برنامه‌ریزی پست بانک ایران، بخشنامه نرخ جدید سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و تسهیلات اعطایی را به شعب پست بانک ایران در سراسر کشور ابلاغ کرد. ۱۴۰۱-۱۱-۱۳

نرخ جدید سودعلی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار و تسهیلات اعطایی پست بانک ایران اعلام شد 
		   		معاونت سازمان و برنامه‌ریزی پست بانک ایران، بخشنامه نرخ جدید سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و تسهیلات اعطایی را به شعب پست بانک ایران در سراسر کشور ابلاغ کرد.
		    
		 
    
       ۱۴۰۱-۱۱-۱۳

نرخ جدید سودعلی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار و تسهیلات اعطایی پست بانک ایران اعلام شد معاونت سازمان و برنامه‌ریزی پست بانک ایران، بخشنامه نرخ جدید سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و تسهیلات اعطایی را به شعب پست بانک ایران در سراسر کشور ابلاغ کرد. ۱۴۰۱-۱۱-۱۳

نرخ جدید سودعلی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار و تسهیلات اعطایی پست بانک ایران اعلام شد
معاونت سازمان و برنامه‌ریزی پست بانک ایران، بخشنامه نرخ جدید سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و تسهیلات اعطایی را به شعب پست بانک ایران در سراسر کشور ابلاغ کرد.

۱۴۰۱-۱۱-۱۳

دریافت شماره شبا بولتن اخبار بانک کامل ترین اخبار بیمه کامل ترین اخبار بیمه اخبار وام و تسهیلات

پیشنهادی