تاریخ انتشار : یکشنبه 2 مرداد 1401 - 20:23
کد خبر : 689

اعضای جدید هیات مدیره بانک کارآفرین معرفی شدند

اعضای جدید هیات مدیره بانک کارآفرین معرفی شدند

روز گذشته اعضای جدید هیات مدیره بانک کارآفرین به صورت رسمی معرفی شدند. به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، با استناد به مصوبه مجمع عمومی عادی  بانک کارآفرین که با حضور اکثریت قانونی سهامداران برگزار شد، اعضای هیات مدیره و نمایندگان بانک کارآفرین انتخاب و منصوب شدند. بر این اساس آقایان محمدرضا خورسندی بعنوان رییس

روز گذشته اعضای جدید هیات مدیره بانک کارآفرین به صورت رسمی معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، با استناد به مصوبه مجمع عمومی عادی  بانک کارآفرین که با حضور اکثریت قانونی سهامداران برگزار شد، اعضای هیات مدیره و نمایندگان بانک کارآفرین انتخاب و منصوب شدند.
بر این اساس آقایان محمدرضا خورسندی بعنوان رییس هیات مدیره، مسعود شریفات نائب رییس هیات مدیره و آقایان مهدی سیف علیشاهی، دکتر احمد بهاروندی و دکتر فرشاد محمدپور بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند.