تاریخ انتشار : پنجشنبه 22 دی 1401 - 4:01
کد خبر : 6778

نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رقم خورد؛ رشد ۸۹ درصدی تسهیلات پرداختی پست بانک ایران در ۹ ماهه گذشته بر اساس آخرین گزارش عملکرد منتشره پست بانک ایران، مبلغ‌ تسهیلات پرداخت شده بانک در ۹ ماهه گذشته سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۸۹ درصد رشد داشته است و از رقم ۱۴۴/۳ هزار میلیارد ریال به ۲۷۲/۹ هزار میلیارد ریال رسیده است. ۱۴۰۱-۱۰-۲۲

نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رقم خورد؛ رشد ۸۹ درصدی تسهیلات پرداختی پست بانک ایران در ۹ ماهه گذشته 
		   		بر اساس آخرین گزارش عملکرد منتشره پست بانک ایران، مبلغ‌ تسهیلات پرداخت شده بانک در ۹ ماهه گذشته سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۸۹ درصد رشد داشته است و از رقم ۱۴۴/۳ هزار میلیارد ریال به ۲۷۲/۹ هزار میلیارد ریال رسیده است.
		    
		 
    
       ۱۴۰۱-۱۰-۲۲

نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رقم خورد؛ رشد ۸۹ درصدی تسهیلات پرداختی پست بانک ایران در ۹ ماهه گذشته بر اساس آخرین گزارش عملکرد منتشره پست بانک ایران، مبلغ‌ تسهیلات پرداخت شده بانک در ۹ ماهه گذشته سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۸۹ درصد رشد داشته است و از

نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رقم خورد؛ رشد ۸۹ درصدی تسهیلات پرداختی پست بانک ایران در ۹ ماهه گذشته
بر اساس آخرین گزارش عملکرد منتشره پست بانک ایران، مبلغ‌ تسهیلات پرداخت شده بانک در ۹ ماهه گذشته سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۸۹ درصد رشد داشته است و از رقم ۱۴۴/۳ هزار میلیارد ریال به ۲۷۲/۹ هزار میلیارد ریال رسیده است.

۱۴۰۱-۱۰-۲۲