تاریخ انتشار : سه شنبه 20 دی 1401 - 16:03
کد خبر : 6717

پرداخت بیش از ۲۹ هزار و ۹۰۰ فقره تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به ارزش بیش از ۲۴ هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال توسط پست بانک ایران در سال ۱۴۰۱

پرداخت بیش از ۲۹ هزار و ۹۰۰  فقره تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به ارزش بیش از ۲۴ هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال توسط پست بانک ایران در سال ۱۴۰۱

پست بانک ایران در راستای حمایت از طرح جوانی جمعیت و تحکیم بنیان خانواده از ابتدای سال تا پایان آذرماه، در مجموع تعداد ۲۹هزار ۹۹۳ فقره تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به ارزش بیش از ۲۴ میلیارد ریال پرداخت کرده است.  به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران: این

پست بانک ایران در راستای حمایت از طرح جوانی جمعیت و تحکیم بنیان خانواده از ابتدای سال تا پایان آذرماه، در مجموع تعداد ۲۹هزار ۹۹۳ فقره تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به ارزش بیش از ۲۴ میلیارد ریال پرداخت کرده است.

 به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران: این بانک با استناد به جز ۱ و ۲ بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، از ابتدای سالجاری تا پایان آذرماه تعداد ۱۲.۵۸۶ فقره تسهیلات ازدواج به ارزش ۱۷.۳۱۰ میلیارد ریال و ۱۷.۴۰۷ فقره تسهیلات فرزندآوری به ارزش ۷.۳۲۰ میلیارد ریال در راستای حمایت از طرح جوانی جمعیت، تحکیم بنیان خانواده و ترویج فرهنگ ازدواج و حمایت از زوج های جوان در سطح کشور به متقاضیان واجد شرایط اعطا نموده است.