تاریخ انتشار : شنبه 17 دی 1401 - 11:06
کد خبر : 6627

تقدیر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی از مدیرعامل پست بانک ایران و مدیر شعب غرب تهران سیدعلی یزدی خواه نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با ارسال لوح تقدیر از دکتر بهزاد شیری مدیر عامل پست بانک ایران و اکبر غلامی مدیر شعب منطقه غرب استان تهران در راستای مساعدت در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به افراد نیازمند تقدیر کرد. ۱۴۰۱-۱۰-۱۷

تقدیر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی از مدیرعامل پست بانک ایران و مدیر شعب غرب تهران 
		   		سیدعلی یزدی خواه نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با ارسال لوح تقدیر از دکتر بهزاد شیری مدیر عامل پست بانک ایران و اکبر غلامی مدیر شعب منطقه غرب استان تهران در راستای مساعدت در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به افراد نیازمند تقدیر کرد.
		    
		 
    
       ۱۴۰۱-۱۰-۱۷

تقدیر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی از مدیرعامل پست بانک ایران و مدیر شعب غرب تهران سیدعلی یزدی خواه نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با ارسال لوح تقدیر از دکتر بهزاد شیری مدیر عامل پست بانک ایران و اکبر غلامی مدیر

تقدیر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی از مدیرعامل پست بانک ایران و مدیر شعب غرب تهران
سیدعلی یزدی خواه نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با ارسال لوح تقدیر از دکتر بهزاد شیری مدیر عامل پست بانک ایران و اکبر غلامی مدیر شعب منطقه غرب استان تهران در راستای مساعدت در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به افراد نیازمند تقدیر کرد.

۱۴۰۱-۱۰-۱۷