تاریخ انتشار : یکشنبه 11 دی 1401 - 12:52
کد خبر : 6500

در همایش بررسی عملکرد ادارات امور شعب منطقه دو کشور بانک ملی ایران تاکید شد؛ لزوم افزایش قدرت تسهیلات دهی با جذب منابع بیشتر در شعب

در همایش بررسی عملکرد ادارات امور شعب منطقه دو کشور بانک ملی ایران تاکید شد؛ لزوم افزایش قدرت تسهیلات دهی با جذب منابع بیشتر در شعب

عضو هیات عامل و معاون امور شعب و بازاریابی منطقه دو کشور بانک ملی ایران در همایش بررسی عملکرد واحدهای تابعه بر لزوم توجه بیشتر بر جذب منابع و مدیریت مصارف در واحدهای بانک و بالا بردن قدرت تسهیلات دهی با جذب منابع بیشتر در شعب تاکید کرد. به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی

عضو هیات عامل و معاون امور شعب و بازاریابی منطقه دو کشور بانک ملی ایران در همایش بررسی عملکرد واحدهای تابعه بر لزوم توجه بیشتر بر جذب منابع و مدیریت مصارف در واحدهای بانک و بالا بردن قدرت تسهیلات دهی با جذب منابع بیشتر در شعب تاکید کرد.

به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، محمد نجف زاده در این همایش که با حضور روسای ادارات امور شعب منطقه دو بانک برگزار شد، با بیان اینکه افزایش جذب منابع و وصول مطالبات در ماه های پایانی سال باید بیش از پیش مدنظر قرار گیرد، گفت: راهکارهای جلوگیری از خروج منابع نیز باید در شعب بررسی شوند.
وی با تاکید بر اینکه کمیته محصول باید در شعب راه اندازی شوند، افزود: این مهم باید در بخش صف شکل گیرد و تجارب خوبی نیز در این زمینه در بانک وجود دارد.نجف زاده با اشاره به راه اندازی کمیته اصلاح فرآیندها در بانک بیان کرد: همکاران باید اقدامات خود را برای اصلاح فرآیندها آغاز و ایده هایشان را ارایه کنند.عضو هیات عامل و معاون امور شعب و بازاریابی منطقه دو کشور همچنین از تشکیل کارگروه های وصول مطالبات در پرونده های خرد و کلان بانک خبر داد و تصریح کرد: اکنون بازاریابی در شعب و حوزه ها از وضع مطلوب و قابل قبولی برخوردار است اما آموزش  بازاریابی همکاران باید مورد توجه باشد.وی با بیان اینکه برند بانک ملی ایران در شبکه بانکی بسیار قدرتمند و پرنفوذ است، گفت: ورود و خروج منابع در شعب باید به صورت روزانه رصد شود.در پایان وضعیت مطالبات، درصد تغییرات تسهیلات، راهکارهای بازاریابی، تغییرات در منابع و سپرده های موثر و… از سوی کارشناسان هر بخش تشریح و تبیین شد. همچنین از روسای ادارات امور شعب، حوزه های برتر و شعب ممتاز منطقه دو کشور با اهدای لوح تقدیر شد.

در همایش بررسی عملکرد ادارات امور شعب منطقه دو کشور بانک ملی ایران تاکید شد؛ لزوم افزایش قدرت تسهیلات دهی با جذب منابع بیشتر در شعب

در همایش بررسی عملکرد ادارات امور شعب منطقه دو کشور بانک ملی ایران تاکید شد؛ لزوم افزایش قدرت تسهیلات دهی با جذب منابع بیشتر در شعب

در همایش بررسی عملکرد ادارات امور شعب منطقه دو کشور بانک ملی ایران تاکید شد؛ لزوم افزایش قدرت تسهیلات دهی با جذب منابع بیشتر در شعب

در همایش بررسی عملکرد ادارات امور شعب منطقه دو کشور بانک ملی ایران تاکید شد؛ لزوم افزایش قدرت تسهیلات دهی با جذب منابع بیشتر در شعب

در همایش بررسی عملکرد ادارات امور شعب منطقه دو کشور بانک ملی ایران تاکید شد؛ لزوم افزایش قدرت تسهیلات دهی با جذب منابع بیشتر در شعب

در همایش بررسی عملکرد ادارات امور شعب منطقه دو کشور بانک ملی ایران تاکید شد؛ لزوم افزایش قدرت تسهیلات دهی با جذب منابع بیشتر در شعب

در همایش بررسی عملکرد ادارات امور شعب منطقه دو کشور بانک ملی ایران تاکید شد؛ لزوم افزایش قدرت تسهیلات دهی با جذب منابع بیشتر در شعب

در همایش بررسی عملکرد ادارات امور شعب منطقه دو کشور بانک ملی ایران تاکید شد؛ لزوم افزایش قدرت تسهیلات دهی با جذب منابع بیشتر در شعب

در همایش بررسی عملکرد ادارات امور شعب منطقه دو کشور بانک ملی ایران تاکید شد؛ لزوم افزایش قدرت تسهیلات دهی با جذب منابع بیشتر در شعب

در همایش بررسی عملکرد ادارات امور شعب منطقه دو کشور بانک ملی ایران تاکید شد؛ لزوم افزایش قدرت تسهیلات دهی با جذب منابع بیشتر در شعب

در همایش بررسی عملکرد ادارات امور شعب منطقه دو کشور بانک ملی ایران تاکید شد؛ لزوم افزایش قدرت تسهیلات دهی با جذب منابع بیشتر در شعب

در همایش بررسی عملکرد ادارات امور شعب منطقه دو کشور بانک ملی ایران تاکید شد؛ لزوم افزایش قدرت تسهیلات دهی با جذب منابع بیشتر در شعب

در همایش بررسی عملکرد ادارات امور شعب منطقه دو کشور بانک ملی ایران تاکید شد؛ لزوم افزایش قدرت تسهیلات دهی با جذب منابع بیشتر در شعب

در همایش بررسی عملکرد ادارات امور شعب منطقه دو کشور بانک ملی ایران تاکید شد؛ لزوم افزایش قدرت تسهیلات دهی با جذب منابع بیشتر در شعب

در همایش بررسی عملکرد ادارات امور شعب منطقه دو کشور بانک ملی ایران تاکید شد؛ لزوم افزایش قدرت تسهیلات دهی با جذب منابع بیشتر در شعب