تاریخ انتشار : یکشنبه 11 دی 1401 - 12:10
کد خبر : 6492

ارائه گواهی اعتبار مولد «گام» در بانک کشاورزی برای حمایت از واحدهای تولیدی

ارائه گواهی اعتبار مولد «گام» در بانک کشاورزی برای حمایت از واحدهای تولیدی

بانک کشاورزی با هدف رفع موانع پولی، رونق تولید، هدایت منابع مالی به فعالیت‌های مولد اقتصادی و تأمین سرمایه درگردش سالم و پایدار برای واحدهای تولیدی، خدمت گواهی اعتبار مولد «گام» را ارائه می کند. به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک در اجرای برنامه بانک مرکزی برای تأمین غیرتورمی سرمایه

بانک کشاورزی با هدف رفع موانع پولی، رونق تولید، هدایت منابع مالی به فعالیت‌های مولد اقتصادی و تأمین سرمایه درگردش سالم و پایدار برای واحدهای تولیدی، خدمت گواهی اعتبار مولد «گام» را ارائه می کند.

به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک در اجرای برنامه بانک مرکزی برای تأمین غیرتورمی سرمایه در گردش زنجیره تولید به ویژه برای واحدهای کوچک ومتوسط، گواهی اعتبار مولد « گام» را به عنوان یک ابزار بازار محور با قابلیت نقل و انتقال در بازارهای پول و سرمایه ارائه می کند.

بر اساس این گزارش، استفاده از «گام» تسهیلات جدیدی را برای تأمین اعتبار بنگاه‌های تولیدی فراهم می‌کند که بر اساس آن تولیدکنندگان بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه و واسط، از بانک عامل درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد گام در سررسید کرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل می‌دهند.

این گزارش می افزاید: دارنده «گام» می‌تواند آن را تا زمان سررسید نزد خود نگه دارد یا به فروشنده مواد اولیه خود تحویل دهد و یا این که در بازار سرمایه تنزیل کند.

شایان ذکر است، طراحی اوراق گام یکی از برنامه‌های بانک مرکزی با کمک نظام بانکی است که در چارچوب مدیریت نقدینگی، تلاش می کند امکان تأمین غیرتورمی سرمایه در گردش زنجیره تولید را به ویژه برای واحدهای کوچک ومتوسط فراهم کند.

دریافت شماره شبا بولتن اخبار بانک کامل ترین اخبار بیمه کامل ترین اخبار بیمه اخبار وام و تسهیلات

پیشنهادی