تاریخ انتشار : پنجشنبه 8 دی 1401 - 8:58
کد خبر : 6446

ارائه منظم گزارش های حسابرسی نشانگر رویکرد حرفه ای بانک توسعه تعاون است

ارائه منظم گزارش های حسابرسی نشانگر رویکرد حرفه ای بانک توسعه تعاون است

رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون ارائه منظم گزارش های حسابرسی را نشانگر رویکرد حرفه ای بانک اعلام نمود. سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون در جلسه کمیته حسابرسی بانک اظهار داشت: حسابرسی از جمله فرآیندهای مستمر بانک و هر موسسه مالی محسوب می شود و بانک با انجام هر فرآیند حسابرسی،

رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون ارائه منظم گزارش های حسابرسی را نشانگر رویکرد حرفه ای بانک اعلام نمود.

سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون در جلسه کمیته حسابرسی بانک اظهار داشت: حسابرسی از جمله فرآیندهای مستمر بانک و هر موسسه مالی محسوب می شود و بانک با انجام هر فرآیند حسابرسی، خود را به سطوح مطلوب تر نزدیک می کند.
وی افزود: بانک توسعه تعاون در اجرایی نمودن برنامه ششم توسعه در خصوص تهیه گزارش حسابرسی عملیاتی با سازمان حسابرسی کشور وارد همکاری شده و با بررسی رهنمودها و نکات مهم این گزارش می توان به نقاط قوت و چالشی در فرآیندهای عملیاتی پی برد.
فتاحی تصریح کرد: حسابرسی عملیاتی در واقع فرایند منظم و روشمند جهت ارزیابی و بررسی اثر بخشی، کارایی و صرفه اقتصادی عملیات بانک است و گزارش نتایج ارزیابی همراه با پیشنهادهای عملی به واحدهای ستادی و اجرایی بانک برای بهبود عملیات می تواند موثر واقع شود.
وی گفت: در گزارش ارائه شده بر اهمیت کارکرد و عملکرد سیستم بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و مدیریت موثر نقدینگی منابع و مصارف به تفکیک شعب تاکید شده است.
در ادامه محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: گزارش حسابرسی عملیاتی می تواند برای تنظیم برنامه های بانک اثربخش باشد و همچنین تا حد زیادی بیانگر ارزیابی وضعیت واحدهای بانک است.
وی افزود: بانک توسعه تعاون مطابق ماده ۲۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز مکلف به تهیه حسابرسی عملیاتی به منظور ارزیابی عملکرد بانک بوده است که در همین زمینه این گزارش مربوط به سال مالی منتهی به پایان سال ۹۹ تهیه شده است و اهم موارد نیازمند بهبود به تفکیک واحدها در گزارش ارائه شده است.
در این جلسه حسن شریفی-معاون مدیرعامل در امور عملیات بانکی ، سعید معادی-معاون مدیرعامل در امور استان ها و بازاریابی محمد ذوالفقاری-معاون مدیرعامل در امور مالی و پشتیبانی ، محمد مهدی احمدی-معاون مدیرعامل در امور حقوقی و نظارت ، حسین کثیری، علی ثقفی و بهمن زندیه اساتید دانشگاه و اعضای کمیته حسابرسی بانک، عبداله رمضانی مدیر فنی سازمان حسابرسی کشور، رسول ارجمند مدیر امور سرمایه انسانی، رویا رحمانی رئیس اداره کل حسابرسی داخلی و مصطفی منتظری مقدم رییس اداره کل مدیریت ریسک حضور داشتند.

دریافت شماره شبا بولتن اخبار بانک کامل ترین اخبار بیمه کامل ترین اخبار بیمه اخبار وام و تسهیلات

پیشنهادی