تاریخ انتشار : شنبه 3 دی 1401 - 13:29
کد خبر : 6305

با ابلاغ معاونت اعتباری و بین الملل پست بانک ایران؛ سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی مشاغل خانگی به ۱۵۰۰میلیون ریال و سقف کارفرمایی به ۴۰.۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافت

با ابلاغ معاونت اعتباری و بین الملل پست بانک ایران؛ سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی مشاغل خانگی به ۱۵۰۰میلیون ریال و سقف کارفرمایی به  ۴۰.۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافت

معاونت اعتباری و بین الملل پست بانک ایران، بخشنامه اجرای تبصره (۱) و (۲) ماده (۳) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی را به شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ کرد. به گزارش اداره کل پست بانک ایران، بر اساس بخشنامه، ۰۱/۲۳۳۹۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس بند (۵) صورتجلسه

معاونت اعتباری و بین الملل پست بانک ایران، بخشنامه اجرای تبصره (۱) و (۲) ماده (۳) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی را به شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش اداره کل پست بانک ایران، بر اساس بخشنامه، ۰۱/۲۳۳۹۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس بند (۵) صورتجلسه یک هزار و سیصد و چهل و ششمین سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی به ۱.۵۰۰میلیون ریال و سقف کارفرمایی به ازای بکارگیری تعداد افراد مددجو متناسب با سقف فردی حداکثر تا ۴۰.۰۰۰ میلیون ریال افزایش یابد.
این بخشنامه می‌افزاید: سقف فردی تسهیلات برای رسته‌های اعلامی مدنظر دستگاههای ذینفع در صورت تایید رسته‌های شغلی توسط کمیسیون پولی و اعتباری بانک مرکزی، ۳.۰۰۰ میلیون ریال و سقف جمعی این رسته‌ها ٢٠ درصد از کل منابع اختصاص یافته به دستگاه تعیین می‌شود.
 همچنین، در صورت انحراف تسهیلات و عدم اجرای طرح متقاضی بر اساس نظر دستگاه‌های متولی، موسسه اعتباری نسبت به دین حال کردن تسهیلات بر اساس مفاد قرارداد و اخذ وجه التزام معادل با نرخ تاخیر تادیه دین تسهیلات قرض الحسنه اقدام کند.
 

دریافت شماره شبا بولتن اخبار بانک کامل ترین اخبار بیمه کامل ترین اخبار بیمه اخبار وام و تسهیلات

پیشنهادی