تاریخ انتشار : یکشنبه 27 آذر 1401 - 2:20
کد خبر : 6154

تاکید قائم مقام مدیر عامل بانک ملی ایران برضرورت شفافیت شاخص های ارزیابی عملکردی واحدها با اهداف استراتژیک بانک

تاکید قائم مقام مدیر عامل بانک ملی ایران برضرورت شفافیت شاخص های ارزیابی عملکردی واحدها با اهداف استراتژیک بانک

قائم مقام بانک ملی ایران در سفر به استان البرز شفافیت اهداف استراتژیک بانک و مسیر تحقق و دستیابی به این اهداف، در تمامی شاخص ها به ویژه سودآوری را یک ضرورت دانست. به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، عملکرد اداره امور شعب استان البرز با حضور ابوالفضل نجارزاده قائم مقام

قائم مقام بانک ملی ایران در سفر به استان البرز شفافیت اهداف استراتژیک بانک و مسیر تحقق و دستیابی به این اهداف، در تمامی شاخص ها به ویژه سودآوری را یک ضرورت دانست.

به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، عملکرد اداره امور شعب استان البرز با حضور ابوالفضل نجارزاده قائم مقام مدیر عامل، محمد نور آزادی معاون امور شعب و بازاریابی منطقه یک و تعدادی از روسای ادارات کل و برخی از مسئولان این استان بررسی شد.
قائم مقام بانک ملی ایران طی سخنانی استان البرز را به جهت همجواری با استان تهران بسیار متفاوت از سایر استان ها در تمامی حوزه ها دانست و گفت: در حوزه بانکداری شرکتی با به کارگیری تجربیات و استفاده از ارتباطات همکاران پیشکسوت و خبره ، می توان از ظرفیت ها و فرصت های موجود به نحو مطلوب و بهینه در راستای بازاریابی منابع ،بهره برداری کرد . وی افزود: علیرغم وجود ناترازی نقدینگی ، در راستای پیشرفت صنعت بانکداری و حفظ پیشگامی بانک ملی ایران در سهم کسب شده از بازار بین شبکه بانکی ، مشارکت و تلاش تمامی همکاران در واحدهای صف و ستاد بسیار حایز اهمیت است و ضرورت دارد که همکاران نسبت به جذب منابع جدید ، بیش از پیش کوشا باشند . نجارزاده همسو بودن و شفافیت شاخص های ارزیابی عملکردی واحدهای صف و ستاد با اهداف استراتژیک بانک و مسیر تحقق و دستیابی به اهداف یاد شده را بسیار حایز اهمیت دانست و بیان کرد: ضرورت دارد که ارزیابی عملکردی هر استان با توجه به شرایط ، ظرفیت ها و شاخص های غالب در هر استان ، مبنایی متفاوت برای ارزیابی و همسو با سودآوری در نظر گرفته شود.وی در ادامه  کسب رتبه برتر اداره امور شعب استان البرز را در ارزیابی جامع عملکردی، تبریک گفت و از مدیریت و زحمات ملکی راد رئیس سابق این اداره امور شعب و همه همکاران تقدیر کرد و ارائه خدمات ارزی تسلط همه همکاران شاغل در واحدهای ارزی را یک ضرورت خواند و افزود: همکاران حوزه ارزی باید پس از گذراندن دوره های آموزشی ، اعزام به  شعب خارجی و کسب تجربه لازم  این تجربیات را  در اختیار همه همکاران قرار دهند؛ تا در این حوزه نیز همچنان بانک ملی  ایران در ارائه انواع خدمات ارزی به مشتریان اعتباری پیشگام باشد .در ادامه این مراسم محمد نور آزادی معاون  امور شعب و بازاریابی منطقه یک کشور در بین مدیران و مسئولان این اداره امور شعب از افزایش سهم بازار در سبد استانی طی ماه های اخیر در استان البرز و برخی از سایر استان ها خبر داد و هم افزایی ، همگرایی در تمامی حوزه ها و مشارکت تیمی را از عوامل این موفقیت خواند . وی در ادامه با توجه به ظرفیت های استان در بخش های صنعت ، دارو و علم و فناوری ، انتظارات از این استان و شعب ممتاز در سطح البرز را به مراتب بیش از عملکرد فعلی آن اعلام کرد و گفت: با توجه به ظرفیت های مذکور در استان همه همکاران باید برای رفع موانع و بروکراسی های اداری در جهت جذب منابع بیشتر تلاش کنند. محمودپناه رئیس اداره کل اعتبارات نیز در راستای حمایت از استان البرز ، به ارائه توضیحاتی در خصوص شخصی سازی مدل اعتباری و آمایش سرزمینی در حوزه اعتباری که مورد تاکید مقام مدیرعامل است؛ پرداخت. لیلارضایی رئیس اداره کل اطلاعات بانکی  ، صنعت بانکداری را صنعت بالغی دانست  که پیشگامی ، پیشرو بودن و برتری در این بازار رقابتی  ، را نتیجه پویایی ، چابکی و مجهز شدن به دانش و  فناوری روز عنوان کرد و گفت:  بانک ملی ایران با توجه به قدمت و بزرگی تا کنون توانسته در این حوزه ، پیشرو و پیشگام باشد .وی در ادامه سخنان خود از طراحی یک الگوی ارزیابی منسجم توسط اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک به صورت روزانه وهفتگی و ایجاد هماهنگی در بحث ارزیابی در بین ادارات مرکزی  خبر داد. احمد علیخانی رئیس اداره کل عملیات بانکی نیز در خصوص برخی رخدادها در راستای ایجاد پنجره واحد و یکسان سازی کدهای دسترسی به سامانه های بانکی سخن گفت.در ادامه  همایش نیز مهرپویا معاون اداره امور شعب استان البرز ، در خصوص ظرفیت های استان البرز و ارتباطات بهینه بانک ملی ایران با مدیران و مسئولان استانی و محبوبیت بانک ملی در بین مردمی سخن گفت و افزود: اعتماد و رویکرد مثبت مردم این استان به بانک ملی ایران عامل موفقیت و مایه دلگرمی تمامی همکاران در واحدهای صف و ستاد است تا در خدمت رسانی به آحاد مردم و انجام رسالت های اجتماعی خود  همواره کوشا و پیش قدم باشند.در پایان همایش مدیران حاضر در جسله در پانل مدیریتی به  پرسش های همکاران و کارشناسان پاسخ دادند و رهنمودهای  لازم ارائه شد.

تاکید قائم مقام مدیر عامل بانک ملی ایران برضرورت شفافیت شاخص های ارزیابی عملکردی واحدها با اهداف استراتژیک بانک

تاکید قائم مقام مدیر عامل بانک ملی ایران برضرورت شفافیت شاخص های ارزیابی عملکردی واحدها با اهداف استراتژیک بانک

تاکید قائم مقام مدیر عامل بانک ملی ایران برضرورت شفافیت شاخص های ارزیابی عملکردی واحدها با اهداف استراتژیک بانک

تاکید قائم مقام مدیر عامل بانک ملی ایران برضرورت شفافیت شاخص های ارزیابی عملکردی واحدها با اهداف استراتژیک بانک

تاکید قائم مقام مدیر عامل بانک ملی ایران برضرورت شفافیت شاخص های ارزیابی عملکردی واحدها با اهداف استراتژیک بانک

تاکید قائم مقام مدیر عامل بانک ملی ایران برضرورت شفافیت شاخص های ارزیابی عملکردی واحدها با اهداف استراتژیک بانک

تاکید قائم مقام مدیر عامل بانک ملی ایران برضرورت شفافیت شاخص های ارزیابی عملکردی واحدها با اهداف استراتژیک بانک

تاکید قائم مقام مدیر عامل بانک ملی ایران برضرورت شفافیت شاخص های ارزیابی عملکردی واحدها با اهداف استراتژیک بانک

تاکید قائم مقام مدیر عامل بانک ملی ایران برضرورت شفافیت شاخص های ارزیابی عملکردی واحدها با اهداف استراتژیک بانک

تاکید قائم مقام مدیر عامل بانک ملی ایران برضرورت شفافیت شاخص های ارزیابی عملکردی واحدها با اهداف استراتژیک بانک