تاریخ انتشار : شنبه 26 آذر 1401 - 13:41
کد خبر : 6139

برگزاری اولین جلسه کمیته بهره وری بانک ملی ایران

برگزاری اولین جلسه کمیته بهره وری بانک ملی ایران

اولین جلسه کمیته بهره وری بانک ملی ایران با حضور محمد شیریجیان عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی و تحول، رئیس اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک و دیگر مسئولان و کارشناسان امر برگزار شد. به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، در جلسه کمیته بهره وری بانک ، مفاهیم بهره

اولین جلسه کمیته بهره وری بانک ملی ایران با حضور محمد شیریجیان عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی و تحول، رئیس اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک و دیگر مسئولان و کارشناسان امر برگزار شد.

به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، در جلسه کمیته بهره وری بانک ، مفاهیم بهره وری ، وضعیت شاخص های بهره وری در ایران ، مجموعه تکالیفی که در حوزه بهره وری بر عهده دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین در این جلسه الزامات، پیش نیازها، مفروضات اجرای چرخه مدیریت بهره وری در بانک مطرح و اقدامات انجام شده توسط اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک در راستای انجام تکالیف بهره وری ارائه و تایید شد.

برگزاری اولین جلسه کمیته بهره وری بانک ملی ایران

برگزاری اولین جلسه کمیته بهره وری بانک ملی ایران

دریافت شماره شبا بولتن اخبار بانک کامل ترین اخبار بیمه کامل ترین اخبار بیمه اخبار وام و تسهیلات

پیشنهادی