تاریخ انتشار : چهارشنبه 23 آذر 1401 - 18:02
کد خبر : 6081

تحول سازمانی جزو موضوعات فرهنگ ساز است

تحول سازمانی جزو موضوعات فرهنگ ساز است

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت:تحول سازمانی جزو موضوعات فرهنگ ساز و طولانی مدت است. جعفر ایرانی در کارگاه آموزشی مدیران ستادی و استانی با موضوع ارائه‌ راهکارهای اجرایی و شتاب دهنده مسیر تحول بانک توسعه‌ تعاون اعلام کرد:تحول ساختارها و روندهای جدید ایجاد می کند. وی با بیان اینکه ایجاد تحول تنها پیاده

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت:تحول سازمانی جزو موضوعات فرهنگ ساز و طولانی مدت است.

جعفر ایرانی در کارگاه آموزشی مدیران ستادی و استانی با موضوع ارائه‌ راهکارهای اجرایی و شتاب دهنده مسیر تحول بانک توسعه‌ تعاون اعلام کرد:تحول ساختارها و روندهای جدید ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه ایجاد تحول تنها پیاده سازی تکنولوژی‌های بیشتر وبهتر نیست، بیان کرد:تحول باید موجب هم راستایی فرهنگ سازمانی ،نیروی انسانی، ساختار و وظایف با شرایط با تغییرات سریع است.
ایرانی ادامه داد:برنامه تحول به دنبال پاسخ به برخی سوالات و دغدغه ها است. در این برنامه باید ذینفعان تحول و نقش آنها، دامنه و مختصات ارائه ارزش، زمان بندی برنامه تحول و مسیر ایجاد تحول به صورت دقیق مشخص شود.
به گفته عضو هیأت مدیره بانک توسعه تعاون هر موضوع تحولی با تمرکز بر استراتژی آغاز می شود.
ایرانی ادامه داد:تدوین برنامه تحول از چهار مرحله عبور می کند. شناخت وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب به عنوان گام های اول و دوم مطرح است.
وی بیان کرد:تحلیل شکاف وضع موجود و مطلوب و تهیه نقشه راه جزو گام های سوم و چهارم تدوین برنامه تحول محسوب می شود.
عضو هیأت مدیره بانک توسعه تعاون بیان کرد:بنا بر تحلیل های انجام شده و بررسی چالش ها، نقاط ضعف و قوت موجود و همچنین ظرفیت های بالفعل و بالقوه داخلی و خارجی، ایجاد تحول در بانک توسعه تعاون باید در سه محور اصلی برای رسیدن به وضع مطلوب صورت پذیرد.
وی در تشریح این سه محور اصلی گفت:راهبردهای عملیاتی، فرآیندی و بهبود مدل کسب و کار در اولویت اول قرار گیرد.
به گفته عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون،ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و تعامل چند جانبه با مشتری در اولویت های بعدی قرار دارند.