تاریخ انتشار : چهارشنبه 23 آذر 1401 - 15:41
کد خبر : 6070

برنامه های تحولی بانک توسعه تعاون در راستای ارتقای سطح خدمات

برنامه های تحولی بانک توسعه تعاون در راستای ارتقای سطح خدمات

سرپرست بانک توسعه تعاون از برنامه های تحولی بانک در راستای ارائه خدمات بهینه به جامعه هدف خبر داد. محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون در کارگاه آموزشی مدیران ارشد، ستادی و استانی در مشهد مقدس اظهار داشت: در راستای ارتقای سطح خدمات بانک و تداوم و ارتقای اثربخشی بانک، نیاز مبرم به اجرای

سرپرست بانک توسعه تعاون از برنامه های تحولی بانک در راستای ارائه خدمات بهینه به جامعه هدف خبر داد.

محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون در کارگاه آموزشی مدیران ارشد، ستادی و استانی در مشهد مقدس اظهار داشت: در راستای ارتقای سطح خدمات بانک و تداوم و ارتقای اثربخشی بانک، نیاز مبرم به اجرای برنامه های تحولی در بانک احساس می شود.
وی افزود: تحول با تغییر، اصلاح و بهبود متفاوت است و تحول بر اساس برنامه ریزی ها صورت می پذیرد و امری کوتاه مدت و مقطعی و زود گذر نیست .
شیخ حسینی گفت: همان گونه که واحد تولیدی با شناسایی تمام عوامل درونی و محیطی و تجزیه و تحلیل، نقطه تعادل سطح تولید را شناسایی می کند، ضروری است در بانک نیز با شناسایی نیروهای اصلی میدان به نقطه تعادل و با بهره گیری از تکنیک تجزیه و تحلیل، وضعیت را به سمت ارتقا پیش ببریم تا تحول قابل دستیابی شود.
سرپرست بانک توسعه تعاون تاکید کرد: در این مسیر، لزوم بکارگیری برنامه های عملیاتی در حوزه اجرا و صف حایز اهمیت است.
وی تصریح کرد: سه نکته مهم برای ایجاد تحول مد نظر است: اولین مورد اصلاح رفتارها و عملکردها می باشد تا به این باور برسیم که نیاز است در رفتارها تجدید نظر کنیم، دومین نکته حرکت به سمت رفتار مطلوب و پیاده سازی برنامه ها است و سومین نکته مهم تثبیت رفتار جدید است.
شیخ حسینی تصریح نمود: چند نقطه حساس اهرمی از جمله شناسایی، مهارت مدیریتی، تیم سازی، و طراحی و اجرای استراتژی و ساختار حایز اهمیت است.
سرپرست بانک توسعه تعاون خاطر نشان کرد: بسیار مهم است بدانیم تحول بر خلاف تغییر امری فرآیندی و نیازمند زمان است .
وی افزود:نتیجه تحول لزوما مثبت است، در حالی که نتیجه تغییر ممکن است مثبت یا منفی باشد، در تحول امکان برگشت وجود ندارد و تحول لزوما بخش پنهان سازمان را درگیر می کند و قابلیت اندازه گیری نیز از جمله تفاوت های میان «تغییر» و «تحول» است.
شیخ حسینی یادآور شد: هدف نهایی هر تحول، ایجاد مزیت رقابتی و خلق ارزش است و طراحی روش کسب و کار و ماهیت آن و باز طراحی دوباره سازمان مد نظر قرار می گیرد و بهبود عملکرد و افزایش کارآیی و اثربخشی در راستای خلق ارزش و مزیت رقابتی و خلق ارزش برای ذینفعان جامعه هدف بسیار مهم است.
وی گفت: بانک توسعه تعاون به عنوان نهاد توسعه ای، ماموریت های مهمی بر عهده دارد که می تواند در ارتقای سطح رفاهی اجتماع تاثیر گذار باشد و کمک به خلق زنجیره ارزش در اکوسیستم تعاون و کمک به تعالی و اثربخشی سرمایه انسانی حایز اهمیت است.
شیخ حسینی افزود: آموزش، پرورش، استعدادیابی و ایجاد انگیزه در نیروی انسانی بسیار مهم است و سرمایه انسانی از ارکان ایجاد تحول در سازمان محسوب می گردد.
وی ادامه داد: اشتغال به عنوان مهم ترین تکلیف دولت مردمی از مهمترین برنامه های محوری بانک است.
شیخ حسینی گفت: تحول بدون توجه به تحول دیجیتال قابل دستیابی نیست و بانکداری دیجیتال به عنوان یکی از برنامه های اصلی بانک مطرح است که شرکت ابزاری بانک در حوزه فناوری و واحدهای تخصصی در این مسیر باید نهایت تلاش مستمر را بکار گیرند تا بانک تا پایان سال، محصولی دیجیتال را به جامعه هدف عرضه نماید.
وی افزود: بانکداری دیجیتال از بانکداری الکترونیک متمایز است و بانکداری دیجیتال با رویکرد تحولی قابلیت تحقق می یابد.
سرپرست بانک توسعه تعاون توصیه کرد مجموعه بانک با پرهیز از حواشی و با تعهد و تعلق سازمانی و در پیش گرفتن رفتار حرفه ای شرایطی را محقق سازند تا منافع فردی و سازمانی گره بخورد.
گفتنی است در این کارگاه آموزشی اعضای هیات مدیره، اعضای هیات عامل، مدیران ستادی و استانی بانک حضور داشتند.