تاریخ انتشار : شنبه 19 آذر 1401 - 13:06
کد خبر : 5968

۱۵۰۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه به ضمانت بانک توسعه تعاون استان مرکزی صادر شد

۱۵۰۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه به ضمانت بانک توسعه تعاون استان مرکزی صادر شد

سرپرست مدیریت شعب استان مرکزی از صدور اولین اوراق مرابحه به ضمانت بانک توسعه تعاون استان مرکزی خبر داد. حسینی معصوم با اشاره به لزوم تامین نقدینگی بنگاه های تولیدی از شیوه های نوین گفت : مدیریت شعب استان مرکزی توانسته برای یکی از تولید کنندگان صنعت آلومینیوم اوراق مرابحه به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال

سرپرست مدیریت شعب استان مرکزی از صدور اولین اوراق مرابحه به ضمانت بانک توسعه تعاون استان مرکزی خبر داد.

حسینی معصوم با اشاره به لزوم تامین نقدینگی بنگاه های تولیدی از شیوه های نوین گفت : مدیریت شعب استان مرکزی توانسته برای یکی از تولید کنندگان صنعت آلومینیوم اوراق مرابحه به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال صادر نماید.

گفتنی است اوراق مرابحه یکی از شیوه های تامین مالی بنگاه های تولیدی است که دراین روش نیاز این بنگاه ها از شرکت های سرمایه گذاری تامین می شود.