تاریخ انتشار : چهارشنبه 9 آذر 1401 - 12:15
کد خبر : 5789

پرداخت ۱۷۸۵میلیارد ریال تسهیلات به بخش کشاورزی کهگیلویه وبویراحمد

پرداخت ۱۷۸۵میلیارد ریال تسهیلات به بخش کشاورزی کهگیلویه وبویراحمد

بانک توسعه تعاون کهگیلویه وبویراحمد با هدف حمایت از این بخش ۱۷۸۵میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت کرده است. سرپرست مدیریریت شعب بانک توسعه تعاون کهگیلویه وبویراحمد گفت : با وجود سه عنصر آب ، زمین ، ونیروی انسانی متخصص می توان بخش کشاورزی این استان را به عنوان ظرفیت نهفته توسعه استان معرفی کرد

بانک توسعه تعاون کهگیلویه وبویراحمد با هدف حمایت از این بخش ۱۷۸۵میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت کرده است.

سرپرست مدیریریت شعب بانک توسعه تعاون کهگیلویه وبویراحمد گفت : با وجود سه عنصر آب ، زمین ، ونیروی انسانی متخصص می توان بخش کشاورزی این استان را به عنوان ظرفیت نهفته توسعه استان معرفی کرد ازهمین رو بانک توسعه تعاون باهدف حمایت ورونق بخش کشاورزی واشتغال زایی این استان تاکنون ۱۷۸۵ میلیارد ریال تسهیلات به این بخش پرداخت کرده است.

مهدی منتظری افزود:ازابتدای دولت سیزدهم تاکنون مبلغ ۳۴۵ میلیارد ریال تسهیلات به ۵۲۴ طرح بخش کشاورزی پرداخت شده که با به بهره برداری از این طرح ها قریب به ۲۱۵ نفراشتغال زایی دراستان بوجود آمده است.

گفتنی است استان کهگیلویه وبویراحمد با داشتن نزدیک به ۱۰میلیارد مترمکعب روان آب درردیف سه استان اول منابع آبی کشو است واین استان با دارا بودن ۳۰۰ هکتارزمین کشاورزی وهمچنین به دلیل کوهستانی بودن می توان ازهزاران هکتارزمین شیب دارومستعد درکشت محصول و باغداری استفاده کرد.