تاریخ انتشار : پنجشنبه 26 آبان 1401 - 14:49
کد خبر : 5369

بیان دغدغه های مدیران بانک ها در “نشست مشترک کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و شورای هماهنگی بانک ها”

بیان دغدغه های مدیران بانک ها در “نشست مشترک کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و شورای هماهنگی بانک ها”

مدیران چند بانک دولتی و نیمه دولتی در “نشست مشترک کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و شورای هماهنگی بانک ها” به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در مورد مسائل و مشکلات نظام بانکی پرداختند. تسهیلات تکلیفی و ماهیت خصوصی برخی بانک هابه گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران،کوروش

مدیران چند بانک دولتی و نیمه دولتی در “نشست مشترک کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و شورای هماهنگی بانک ها” به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در مورد مسائل و مشکلات نظام بانکی پرداختند.

تسهیلات تکلیفی و ماهیت خصوصی برخی بانک ها
به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران،کوروش پرویزیان مدیر عامل بانک پارسیان و رییس شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در “نشست مشترک کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و شورای هماهنگی بانک ها گفت:پرداخت تسهیلات تکلیفی در سال های اخیر علاوه بر بانک های دولتی به سوی بانک های خصوصی نیز سوق پیدا کرده است.وی افزود: بخش خصوصی در کشور تعریف مشخصی دارد که در سیاست اصل ۴۴ مشخص شده است بنابراین تسهیلات تکلیفی با ماهیت وجودی بخش خصوصی مغایرت دارد.پرویزیان تاکید کرد: قوانین مجلس درباره بانک ها باید به سمت ساده سازی و شفاف شدن موضوعات برود تا مردم وقتی نیازی دارند بدانند که چگونه و از چه طریقی نیازشان برطرف می شود.پرویزیان گفت: در مصوبات مجلس یک سری از هزینه ها بر بانک ها تحمیل می شود که ناترازی بانک ها را بیشتر می کند.
قید “دولتی” بانک ها و شرایط آنعلی عسگری مدیر عامل بانک مسکن نیز در این نشست گفت: عنوان دولتی دادن به برخی بانک ها به معنی دولتی شدن بسیاری از فرایندها در بانک ها است، در صورتی که شرایط، اجازه چنین کاری را نمی دهد.وی افزود: بانک ها با پس اندازهای مردم شکل گرفته اند،پس نمی توانند اطلاق دولتی داشته باشند.اگر بخواهند اطلاق دولتی داشته باشند باید در رد دیف بودجه قرار گیرند و ۳۵ درصد سود سهام آنها به دولت پرداخت شود.وی افزود: نمایندگان مجلس در نظر بگیرند که اگر بانک ها این میزان سود سهام را بپردازند، سپرده های دریافتی از مردم را چگونه باید به آنها پس دهند؟
حرف بانک ها شنیده شودهادی اخلاقی مدیر عامل بانک تجارت نیز با اشاره به مصوبات مجلس درباره نظام بانکی گفت:برای تصویب قوانین درباره بانک ها بهتر است حرف بانک ها شنیده شود و دغدغه های آنها در روند تصویب قوانین لحاظ شود.وی افزود: سیستم بانکی از دولت مطالباتی دارند، دولت این مطالبات را به سال های بعد موکول می کند در عین حال دستور می دهد که بانک نباید هنگام محاسبه سود،بدهی دولت را مبنا قرار دهد.
ضرورت توجه به معیشت نیروی انسانیرضا دولت آبادی مدیر عامل بانک ملت نیز در “نشست مشترک کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و شورای هماهنگی بانک ها” گفت: نظام الکترونیک بانک ها ،یکی از حساس ترین بخش های کشور است که تامین امنیت آن دارای اهمیت فراوانی است.از این رو باید شرایطی را فراهم آورد که نیروی انسانی شاغل در این بخش از نظر معیشت در مضیقه قرار نگیرند.وی افزود: نباید نیروی انسانی شاغل در این بخش که تا این اندازه از حساسیت برخوردار است از شبکه بانکی خارج شوند.
کاهش روند تسهیلات دهیبهزاد شیری مدیرعامل پست بانک هم در این نشست گفت: سهم بانک های دولتی و نیمه دولتی از تسهیلات پرداختی در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۵ درصد بوده است که در سال ۱۴۰۰ به ۶۴ درصد کاهش پیدا کرده است.وی افزود: باید ریشه های موضوع از سوی مجلس مورد توجه قرار گیرد که چرا قدرت تسهیلات دهی بانک های دولتی و نیمه دولتی در یک سال گذشته، تضعیف شده است؟شیری تاکید کرد:با تداوم این روند تسهیلات تکلیفی، بانک ها دچار انقباض ساختاری و محدودیت می شوند.

بیان دغدغه های مدیران بانک ها در "نشست مشترک کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و شورای هماهنگی بانک ها"

بیان دغدغه های مدیران بانک ها در "نشست مشترک کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و شورای هماهنگی بانک ها"

بیان دغدغه های مدیران بانک ها در "نشست مشترک کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و شورای هماهنگی بانک ها"

بیان دغدغه های مدیران بانک ها در "نشست مشترک کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و شورای هماهنگی بانک ها"