تاریخ انتشار : چهارشنبه 25 آبان 1401 - 14:59
کد خبر : 5337

اداره کل اعتبارات پست بانک ایران، شیوه‌نامه اجرایی پرداخت تسهیلات مسکن فرزند سوم یا بیشتر را ابلاغ کرد

اداره کل اعتبارات پست بانک ایران، شیوه‌نامه اجرایی پرداخت تسهیلات مسکن فرزند سوم یا بیشتر را ابلاغ کرد

شیوه‌نامه اجرایی پرداخت تسهیلات ودیعه، ساخت یا خرید مسکن خانوارهای فاقد مسکن دارای فرزند سوم یا بیشتر، از سوی اداره کل اعتبارات پست بانک ایران به مدیریت شعب استان‌ها و مناطق تهران، ابلاغ شد. به گزارش اداره روابط عمومی پست بانک ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ بخشنامه ۰۱/۱۶۵۴۶۲مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ به بانک‌ها، دستورالعمل

شیوه‌نامه اجرایی پرداخت تسهیلات ودیعه، ساخت یا خرید مسکن خانوارهای فاقد مسکن دارای فرزند سوم یا بیشتر، از سوی اداره کل اعتبارات پست بانک ایران به مدیریت شعب استان‌ها و مناطق تهران، ابلاغ شد.

به گزارش اداره روابط عمومی پست بانک ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ بخشنامه ۰۱/۱۶۵۴۶۲مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ به بانک‌ها، دستورالعمل اجرایی تسهیلات ودیعه، خرید یا ساخت مسکن موضوع جز (۳) بند (الف) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، خانوارهای دارای فرزند سوم یا بیشتر را ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه، تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن)  بنا به درخواست خانواده ( با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله برای خانواده های فاقد مسکن که در سال ١٣٩٩ به بعد، صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می شوند به میزان دو میلیارد ریال ( ۲۰۰ میلیون تومان ) قابل پرداخت است.
بر اساس این گزارش، متقاضیان و افراد تحت تکفل آنان باید در زمان دریافت تسهیلات، فاقد مسکن باشند و چنانچه در هر زمان سابقه مالکیت ایشان محرز شود، از فرآیند پرداخت تسهیلات حذف شده و در صورت اخذ تسهیلات، متعهد به استرداد تسهیلات دریافتی و جبران خسارات و جرایم مربوطه خواهند بود.