تاریخ انتشار : سه شنبه 24 آبان 1401 - 18:35
کد خبر : 5312

تاکید رییس هیات مدیره بانک ملی ایران بر مدیریت مصارف و بهره مندی از ظرفیت ابزارهای اعتباری

تاکید رییس هیات مدیره بانک ملی ایران بر مدیریت مصارف و بهره مندی از ظرفیت ابزارهای اعتباری

رییس هیات مدیره بانک ملی ایران در نشست بررسی عملکرد اداره امور شعب استان خراسان جنوبی خواستار توجه ویژه بر مدیریت مصارف و بهره مندی از ظرفیت ابزارهای اعتباری شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، عباس شفیعی در این نشست که با حضور محمد نجف زاده معاون امور

رییس هیات مدیره بانک ملی ایران در نشست بررسی عملکرد اداره امور شعب استان خراسان جنوبی خواستار توجه ویژه بر مدیریت مصارف و بهره مندی از ظرفیت ابزارهای اعتباری شد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، عباس شفیعی در این نشست که با حضور محمد نجف زاده معاون امور شعب و بازاریابی منطقه دو کشور، ریئس اداره امور شعب استان ، روسای حوزه ها و شعب برتر به صورت وبینار برگزار شد، با اشاره بر فشار اعتباری موجود بر بانک گفت: تکالیف محوله به بانک ملی و تسهیلات تکلیفی بسیار است اما می توان از این امر فرصت ساخت. باید روی مدیریت مصارف برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد و در این میان، ظرفیت های ابزارهای اعتباری از جمله اوراق گام، برات الکترونیک، ضمانتنامه، اعتبار اسنادی و… راهگشا خواهند بود.وی افزود: بانک در شرایط خاصی قرار دارد و در حال عبور از دوران گذر به یک مرحله بهبود هستیم. عموما این دوران در سازمان ها و نهادهای مالی بین المللی دوران تاب آوری معنا می شود و باید بتوانیم با مدیریت صحیح ، دستاوردهای قابل قبولی کسب کنیم.شفیعی همچنین بهبود وضع معیشتی کارکنان را بعنوان اولویت مدیران بانک بیان نموده و اقدامات صورت پذیرفته در این بخش را برشمردند . ضمن اینکه شرط موفقیت را در شرایط حساس فعلی همدلی و همراهی مدیران و کارکنان ابراز نمودند .. محمد نجف زاده معاون امور شعب و بازاریابی منطقه دو کشور نیز با تاکید بر اهمیت تلاش مضاعف برای جذب منابع و مدیریت مصارف و وصول مطالبات در بانک گفت: به جهت اهمیت کارتخوان ها در جذب منابع، روسای شعب و همکاران باید در جهت ساماندهی و توسعه شبکه کارتخوان بانک کوشا باشند. وی با بیان اینکه هنر مدیر حوزه و روسای شعب راهبری و استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل سرمایه انسانی موجود است، اظهار کرد: یکی از وظایف روسای شعب تبیین اهداف بانک برای همکاران، همدلی و همراهی با آنها و بسط روحیه نشاط و امید است.همچنین محمدعلی زرنگ رییس اداره امور شعب استان خراسان جنوبی نیز ضمن تشریح برنامه های این اداره امور تا پایان سال، به ارائه گزارش عملکرد بانک در استان پرداخت.

تاکید رییس هیات مدیره بانک ملی ایران بر مدیریت مصارف و بهره مندی از ظرفیت ابزارهای اعتباری

تاکید رییس هیات مدیره بانک ملی ایران بر مدیریت مصارف و بهره مندی از ظرفیت ابزارهای اعتباری

تاکید رییس هیات مدیره بانک ملی ایران بر مدیریت مصارف و بهره مندی از ظرفیت ابزارهای اعتباری

تاکید رییس هیات مدیره بانک ملی ایران بر مدیریت مصارف و بهره مندی از ظرفیت ابزارهای اعتباری