تاریخ انتشار : یکشنبه 22 آبان 1401 - 10:42
کد خبر : 5218

تعهد به اعطای تسهیلات و مشارکت حقوقی جدید بدون اخذ موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع شد

تعهد به اعطای تسهیلات و مشارکت حقوقی جدید بدون اخذ موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع شد

معاونت سازمان و برنامه ریزی پست بانک ایران، بخشنامه عدم ایجاد تعهد به اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی نظیر انعقاد تفاهم‌نامه را به شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ کرد. به گزارش آرمان اقتصادی از اداره کل روابط عمومی ‍پست بانک ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در بخشنامه ۱۹۱۹۸۳/۰۱ مورخ ۰۳/۰۸/۱۴۰۱، هرگونه تعهد

معاونت سازمان و برنامه ریزی پست بانک ایران، بخشنامه عدم ایجاد تعهد به اعطای تسهیلات و یا مشارکت حقوقی نظیر انعقاد تفاهم‌نامه را به شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش آرمان اقتصادی از اداره کل روابط عمومی ‍پست بانک ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در بخشنامه ۱۹۱۹۸۳/۰۱ مورخ ۰۳/۰۸/۱۴۰۱، هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات و مشارکت حقوقی جدید با انعقاد تفاهم نامه را قبل از اخذ موافقت بانک مرکزی ج.ا.ا برای بانک‌ها و موسسات اعتباری ممنوع کرده است و عدم رعایت آن، اقدامات نظارتی و انتظامی مقتضی را برای آنها در پی خواهد داشت.
بنا بر این گزارش، بررسی عملکرد شبکه بانکی کشور در انجام تعهدات و تکالیف ابلاغی بانک مرکزی ج. ا. ا موید آن است که تعداد قابل توجهی از موسسات اعتباری، در ایفای تکالیف خود عملکرد قابل قبولی نداشته اند و در حالی است که اخیرا مشاهده شده برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، با وجود تمامی محدودیت
های سرمایه ای، نقدینگی و ساختاری خود و نیز مغایر با ضوابط و مقررات احتیاطی ابلاغی و به ویژه به رغم عدم انجام تکالیف قانونی و مقرراتی در زمینه اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی، از طرقی نظیر انعقاد تفاهم
نامه، نسبت به قبول تعهدات برای تخصیص منابع و حتی مشارکت حقوقی جدید در طرح های مختلف اقدام می‌کنند.