تاریخ انتشار : شنبه 14 آبان 1401 - 13:11
کد خبر : 4977

در دیدار مدیرعامل بانک کشاورزی با رییس کل بیمه مرکزی صورت پذیرفت: بررسی راهکارهای تعامل برای حمایت از بخش کشاورزی

در دیدار مدیرعامل بانک کشاورزی با رییس کل بیمه مرکزی صورت پذیرفت: بررسی راهکارهای تعامل برای حمایت از بخش کشاورزی

در دیدار فرشید فرخ نژاد مدیرعامل بانک کشاورزی و مجید بهزادپور رییس کل بیمه مرکزی، راهکارهای تعامل و همکاری مشترک در حوزه بانک و بیمه با محوریت حمایت از بخش کشاورزی بررسی شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی، در این دیدار که روز چهارشنبه یازدهم آبانماه در محل بیمه مرکزی انجام

در دیدار فرشید فرخ نژاد مدیرعامل بانک کشاورزی و مجید بهزادپور رییس کل بیمه مرکزی، راهکارهای تعامل و همکاری مشترک در حوزه بانک و بیمه با محوریت حمایت از بخش کشاورزی بررسی شد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی، در این دیدار که روز چهارشنبه یازدهم آبانماه در محل بیمه مرکزی انجام شد، ظرفیت ها و سازوکارهای همکاری دوجانبه  به ویژه سرمایه گذاری های مشترک با هدف کمک به توسعه بخش کشاورزی و تحکیم پایه های امنیت غذایی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، بررسی و تاکید بر تمرکز بخشی از منابع بیمه مرکزی نزد بانک کشاورزی با هدف حمایت از فعالان و بهره برداران بخش کشاورزی، از دیگر محورهای این گفت و گو بود.