تاریخ انتشار : سه شنبه 3 آبان 1401 - 13:22
کد خبر : 4691

رشد ۲۷۱ درصدی مبالغ، گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و ضمانت‌نامه‌های صادره پست بانک ایران تا پایان مهرماه سال جاری

رشد ۲۷۱ درصدی مبالغ، گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و ضمانت‌نامه‌های صادره پست بانک ایران تا پایان مهرماه سال جاری

اداره کل اعتبارات پست بانک ایران از رشد ۲۷۱ درصدی مبالغ گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و ضمانت‌نامه‌های صادره بانک تا پایان مهرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد و افزود: با ارزیابی ماهانه مدیریت شعب استان‌ها و مناطق تهران، در هفت ماهه گذشته مبالغ گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی ۲۹۶

اداره کل اعتبارات پست بانک ایران از رشد ۲۷۱ درصدی مبالغ گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و ضمانت‌نامه‌های صادره بانک تا پایان مهرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد و افزود: با ارزیابی ماهانه مدیریت شعب استان‌ها و مناطق تهران، در هفت ماهه گذشته مبالغ گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی ۲۹۶ درصد و ضمانت‌نامه‌های صادره ۲۶۸ درصد نسبت به مدت مشابه درسال ۱۴۰۰رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، بر اساس گزارش اداره کل اعتبارات بانک، مدیریت شعب استان‌ها و مناطق تهران ، ۷۷ درصد تعهدات بانک، برای صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی را بر طبق اهداف کمی، پایش و پویش بانک در سال ۱۴۰۱ محقق کرده‌اند و تا پایان مهرماه بیش از هفت هزار و ۳۹۵ فقره ضمانت‌نامه به مبلغ بیش از ۴۱ هزار و ۴۴۲ میلیارد ریال در شعب بانک صادر شده است که نسبت به پایان مهر ماه سال گذشته به ترتیب ۶۹ و ۲۶۸ درصد رشد را نشان می‌دهد.
همچنین مدیریت شعب استان‌ها و مناطق در حوزه گشایش اعتبارات اسنادی داخلی نیز طی هفت ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل در تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۱۴ و ۲۹۶ درصد رشد داشته‌اند و از ۲۸ فقره به مبلغ یک هزار و ۴۲۵ میلیارد ریال در پایان مهر ماه سال گذشته، به ۱۱۶ فقره و پنج هزار و ۶۴۸ میلیارد ریال در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ ارشد را نشان می‌دهند.
بر اساس این گزارش، مدیریت شعب شرق استان تهران ۳۳ درصد از ۷۷ درصد کل عملکرد تعهدات (صادره) در صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی تا پایان مهرماه گذشته را محقق کرده است و مدیریت شعب استان اصفهان و کردستان با ۲۹.۵ و هشت درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مانده تعهدات بانک، طبق اهداف کمی، پایش و پویش سال جاری در این مدت، رشد ۹۰ درصدی را نشان می‌دهد که منطقه شرق استان تهران با ۲۵۱ درصد تحقق این هدف، در رتبه نخست کشور قرار دارد و پس از آن مدیریت شعب استان‌های کردستان و اصفهان با ۱۹۰و ۱۸۰درصد، جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.
بر اساس این گزارش، مدیریت شعب منطقه شرق تهران با ۲۰۷ درصد تحقق عملکرد تعهدات (صادره) مطابق اهداف کمی پایش و پویش بانک تا پایان سال، در صدر کشور و مدیریت شعب استان‌های کرمانشاه و اصفهان به ترتیب با ۲۰۲ و ۱۹۴ درصد تحقق در رتبه دوم و سوم قرار دارند.