تاریخ انتشار : پنجشنبه 28 مهر 1401 - 14:48
کد خبر : 4626

پرداخت ۳۲۷ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری از سوی بانک توسعه تعاون کهگیلویه وبویراحمد

پرداخت ۳۲۷ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری از سوی بانک توسعه تعاون کهگیلویه وبویراحمد

بانک توسعه تعاون کهگیلویه و بویر احمد از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ۳۲۷ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند آوری پرداخت کرده است. سرپرست بانک توسعه تعاون کهگیلویه وبویراحمد گفت: ازابتدای سال۱۴۰۰تاکنون ۲۳۹ فقره تسهیلات ازدواج بامبلغ ۲۴۸ میلیارد ریال درسطح استان پرداخت شده است. مهدی منتظری اظهارکرد: تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به

بانک توسعه تعاون کهگیلویه و بویر احمد از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ۳۲۷ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند آوری پرداخت کرده است.

سرپرست بانک توسعه تعاون کهگیلویه وبویراحمد گفت: ازابتدای سال۱۴۰۰تاکنون ۲۳۹ فقره تسهیلات ازدواج بامبلغ ۲۴۸ میلیارد ریال درسطح استان پرداخت شده است.

مهدی منتظری اظهارکرد: تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به کلیه زوج های که تاریخ عقد آنها از۱۳۹۷/۰۱/۰۱ است وتاکنون تسهیلات قرض الحسنه ازدواج دریافت نکرده اند،پرداخت می شود.برای هریک اززوج ها یک میلیارد ودویست میلیون ریال وبا دوره بازپرداخت۱۰ساله اعطامی شود.

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج درسال۱۴۰۱برای زوج های زیربیست وپنج سال وزوجه های زیربیست ویکسال یک میلیارد وپانصد میلیون ریال تعیین شده است.

همچنین وی با بیان اینکه بانک توسعه تعاون درراستای اجرای ماده۱۰ قانون حمایت ازخانواده وجوانی جمعیتاعطای تسهیلات فرزندآوری را دردستور کارخود قرارداده است،گفت: سقف تسهیلات فرزندآوری برای فرزند اول۲۰۰ میلیون ریال وبا بازپرداخت ۳۶ ماه ، برای فرزند دوم۴۰۰میلیون ریال وبا بازپرداخت۴۸ماه، برای فرزند سوم۶۰۰میلیون ریال وبا بازپرداخت۶۰ماه، برای فرزند چهارم۸۰۰میلیون ریال وبا بازپرداخت۷۲ماه وبرای فرزند پنجم به بعد یک میلیارد ریال وبا بازپرداخت۸۴ ماه درنظرگرفته شده است.

منتظری ادامه داد: تسهیلات فرزند آوری بدون الزام به سپرده گذاری وبا شش ماه دوره تنفس برای شروع اقساط پرداخت می شود ومبتنی براعتبارسنجی متقاضیان،بااخذ یک ضامن معتبردرقبال تمامی وثایق وتضامین مجاز (اعم ازسفته یا قرارداد لازم الاجرا)ودرچارچوب ضوابط ومقررات جاری بانک، به تشخیص مراجع تصویب اعتبارپرداخت می شود.

سرپرست بانک توسعه تعاون کهگیلویه وبویراحمد بیان کرد: درشش ماهه اول سال جاری۱۸۲فقره پرونده فرزندآوری بامبلغ۷۹میلیارد ریال به متقاضیان تسهیلات در استان پرداخت شده است.