تاریخ انتشار : سه شنبه 26 مهر 1401 - 15:50
کد خبر : 4416

پیشنهادهای بانک توسعه تعاون استان خراسان رضوی به صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون ارائه شد

پیشنهادهای بانک توسعه تعاون استان خراسان رضوی به صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون ارائه شد

جلسه هم اندیشی و بررسی عملکرد استان خراسان رضوی در حوزه صدور ضمانت نامه، با حضور سرپرست صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و مدیران استان خراسان رضوی برگزار شد. به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی مدیریت شعب استان خراسان رضوی، در ابتدای جلسه مدیرشعب استان ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های استان در سال

جلسه هم اندیشی و بررسی عملکرد استان خراسان رضوی در حوزه صدور ضمانت نامه، با حضور سرپرست صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و مدیران استان خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی مدیریت شعب استان خراسان رضوی، در ابتدای جلسه مدیرشعب استان ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های استان در سال ۱۴۰۱ مهم ترین آسیب موجود را طولانی بودن فرآیند صدور ضمانت نامه عنوان کرد و گفت: این امر باعث شده است با توجه به فضای موجود حمایت از بخش تعاون کم اثر تلقی شود.

در ادامه این جلسه نماینده صندوق در استان خراسان رضوی به بیان دیدگاه های خود پرداخت. عسیی روشندل ضمن اشاره به فعالیت های استان در صدور ضمانت نامه گفت: کارمزد بالای صدور ضمانت نامه باعث شده است که بخش تعاون برای تامین سرمایه به ابزارهای دیگری بیندیشد.

وی افزود: تسهیل شرایط صدور و تضمین های مورد نیاز و تسریع در نحوه پرداخت خسارت نکول ضمانت نامه به بانک ضروری است. نماینده صندوق ضمانت در استان خراسان رضوی در پایان خواستار حمایت ویژه و ارائه بسته های انگیزشی و تشویقی به تعاونی ها و مشتریان ویژه شد.

در ادامه این جلسه سرپرست صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون ضمن تایید آسیب های مطرح شده از برخط شدن صدور ضمانت نامه ها در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: این امر منجر به کوتاه شدن مسیر صدور خواهد شد.

دکتر محمدی با اشاره به اهمیت استان خراسان رضوی و نقش بارز آن در اقتصاد کشور ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ ﺑﯿﻦ صندوق با بانک توسعه تعاون و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر ﺗﻌﺎون اﺳﺘﺎن در راﺳﺘﺎی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ افزایش سهم ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون در اقتصاد استان تاکید کرد. وی در ادامه گفت: فلسفه و ماموریت صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، تقبل ریسک شرکت های تعاونی است تا با فراغ بال بتواندد برنامه های ایجادی و توسعه ای خود را اجرا کنند.

در این جلسه حدادی معاون حقوقی و اعتباری استان، محمدی مقدم معاون امور تعاون استان، محمدی مقدم معاون امور تعاون استان به بیان دیدگاه ها و مشکلات پیش روی تعاون گران پرداختند.