تاریخ انتشار : دوشنبه 25 مهر 1401 - 12:21
کد خبر : 4362

در مردادماه سال جاری محقق شد؛ رتبه نخست مدیریت شعب پست بانک استان یزد، در کاهش پایانه‌های فروش زیان ده

در مردادماه سال جاری محقق شد؛  رتبه نخست مدیریت شعب پست بانک استان یزد، در کاهش پایانه‌های فروش زیان ده

مدیریت شعب استان یزد در مردادماه سال جاری، با تحقق ۵۱.۴ درصدی کاهش پایانه‌های فروش زیان‌ده متصل به حساب‌های پست بانک ایران رتبه اول، رشد این شاخص را در تحقق اهداف کمی، پایش و پویش سال ۱۴۰۱بدست آورد. به گزارش آرمان اقتصادی از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، بر طبق گزارش اداره کل

مدیریت شعب استان یزد در مردادماه سال جاری، با تحقق ۵۱.۴ درصدی کاهش پایانه‌های فروش زیان‌ده متصل به حساب‌های پست بانک ایران رتبه اول، رشد این شاخص را در تحقق اهداف کمی، پایش و پویش سال ۱۴۰۱بدست آورد.

به گزارش آرمان اقتصادی از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، بر طبق گزارش اداره کل آمار و بودجه و اعلام اداره کل بازاریابی و توسعه بازار، در این شاخص استان‌های اصفهان و مرکزی به ترتیب با ۵۰.۲ و ۴۸ درصد تحقق در جایگاه دوم و سوم، کاهش پایانه‌های فروش زیان‌ده قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش، در مجموع استان‌ها، درصد کاهش تعداد پایانه های فروش زیان‌ده به کل پایانه ها در سطح کشور در مرداد ١۴٠١ نسبت به سه ماهه منتهی به پایان اسفند سال گذشته، ۲.۹ درصد بوده است و استان‌ها در مجموع هفت درصد از هدف مرداد ماه خود در کاهش پایانه‌های فروش زیان‌ده متصل به حساب‌های پست بانک ایران را محقق کرده‌اند.