تاریخ انتشار : یکشنبه 10 مهر 1401 - 13:10
کد خبر : 3967

مساعدت بانک کشاورزی با ۲۱۴۷۶۱ کشاورز در شش ماهه نخست سال جاری درقالب بند خ ماده ۳۳

مساعدت بانک کشاورزی با ۲۱۴۷۶۱ کشاورز در شش ماهه نخست سال جاری درقالب بند خ ماده ۳۳

بانک کشاورزی در قالب دستورالعمل بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه، در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۱۴ هزار و ۷۶۱ فقره از تسهیلات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول کشاورزان را با بخشودگی سود و امهال بدهی مورد مساعدت قرار داد. به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک کشاورزی، شعب

بانک کشاورزی در قالب دستورالعمل بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه، در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۱۴ هزار و ۷۶۱ فقره از تسهیلات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول کشاورزان را با بخشودگی سود و امهال بدهی مورد مساعدت قرار داد.

به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک کشاورزی، شعب این بانک در قالب دستورالعمل بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه از ابتدای سال جاری تا هشتم مهرماه، قریب به ۸۸ هزار میلیارد ریال از تسهیلات معوقه کشاورزان را امهال کرده و بالغ بر ۲۹ هزار میلیارد ریال از بدهی کشاورزان شامل سود تا سررسید، سود پس از سررسید و جریمه وجه التزام را مورد بخشودگی قرار داده اند .

شایان ذکر است بانک کشاورزی در سال جاری علاوه بر دستورالعمل بند خ ماده ۳۳، در اجرای مفاد خط مشی پیگیری وصول مطالبات و مصوبات هیات مدیره بانک نیز مساعدت های شایان توجهی برای بخشودگی جرائم دیرکرد و امهال بدهی کشاورزان انجام داده است.