تاریخ انتشار : شنبه 9 مهر 1401 - 18:24
کد خبر : 3951

مساعدت بانک کشاورزی با ۲۱۴۷۶۱ فقره تسهیلات معوقه در شش ماهه نخست سال جاری درقالب بند خ ماده ۳۳

مساعدت بانک کشاورزی با ۲۱۴۷۶۱ فقره تسهیلات معوقه در شش ماهه نخست سال جاری درقالب بند خ ماده ۳۳

بانک کشاورزی در قالب دستورالعمل بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه، در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۱۴ هزار و ۷۶۱ فقره از تسهیلات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مشتریان را با بخشودگی سود و امهال بدهی مورد مساعدت قرار داد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک

بانک کشاورزی در قالب دستورالعمل بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه، در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۱۴ هزار و ۷۶۱ فقره از تسهیلات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مشتریان را با بخشودگی سود و امهال بدهی مورد مساعدت قرار داد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک کشاورزی، شعب این بانک در قالب دستورالعمل بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه از ابتدای سال جاری تا هشتم مهرماه، قریب به ۸۸ هزار میلیارد ریال از تسهیلات معوقه مشتریان را امهال کرده و بالغ بر ۲۹ هزار میلیارد ریال از بدهی مشتریان شامل سود تا سررسید، سود پس از سررسید و جریمه وجه التزام را مورد بخشودگی قرار داده اند .

شایان ذکر است بانک کشاورزی در سال جاری علاوه بر دستورالعمل بند خ ماده ۳۳، در اجرای مفاد خط مشی پیگیری وصول مطالبات و مصوبات هیات مدیره بانک نیز مساعدت های شایان توجهی برای بخشودگی جرائم دیرکرد و امهال بدهی مشتریان انجام داده است.