تاریخ انتشار : سه شنبه 15 شهریور 1401 - 13:02
کد خبر : 3220

هدیه سرپرست بانک توسعه تعاون به همکار شعبه ممتاز مشهد

هدیه سرپرست بانک توسعه تعاون به همکار شعبه ممتاز مشهد

همکار شعبه ممتاز مشهد از سوی سرپرست بانک توسعه تعاون مورد تقدیر قرار گرفت. به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی مدیریت شعب استان خراسان رضوی، هدیه سرپرست بانک توسعه تعاون تقدیم همکار شعبه ممتاز مشهد شد. آقای سیدمسعود خباز در جشنواره مفلحون که ویژه فعالان امربه معروف ونهی از منکر برگزار می شود بین

همکار شعبه ممتاز مشهد از سوی سرپرست بانک توسعه تعاون مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی مدیریت شعب استان خراسان رضوی، هدیه سرپرست بانک توسعه تعاون تقدیم همکار شعبه ممتاز مشهد شد. آقای سیدمسعود خباز در جشنواره مفلحون که ویژه فعالان امربه معروف ونهی از منکر برگزار می شود بین شبکه بانکی استان خراسان رضوی حائز رتبه برتر شد و به دستور سرپرست بانک توسعه تعاون به مناسبت کسب این افتخار مورد تقدیر قرار گرفت.

دریافت شماره شبا بولتن اخبار بانک کامل ترین اخبار بیمه کامل ترین اخبار بیمه اخبار وام و تسهیلات

پیشنهادی