تاریخ انتشار : یکشنبه 13 شهریور 1401 - 4:16
کد خبر : 3073

برگزاری جلسه کمیته مضمون تعالی سرمایه انسانی در بانک ملی ایران

برگزاری جلسه کمیته مضمون تعالی سرمایه انسانی در بانک ملی ایران

هفتمین جلسه کمیته استراتژیک مضمون تعالی سرمایه انسانی با هدف پایش راهکارهای ذیل مضمون یادشده با حضور فرهاد معقول عضو هیات عامل و معاون منابع انسانی بانک و محمد شیریجیان عضو هیات عامل و معاون برنامه‌ریزی و تحول بانک برگزار شد. به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این جلسه فرهاد

هفتمین جلسه کمیته استراتژیک مضمون تعالی سرمایه انسانی با هدف پایش راهکارهای ذیل مضمون یادشده با حضور فرهاد معقول عضو هیات عامل و معاون منابع انسانی بانک و محمد شیریجیان عضو هیات عامل و معاون برنامه‌ریزی و تحول بانک برگزار شد.

به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این جلسه فرهاد معقول ضمن تاکید بر نقش کلیدی و استراتژیک منابع انسانی در جاری سازی استراتژی ها و تحقق اهداف بانک، بر لزوم برگزاری جلسات مستمر در این حوزه اشاره کرد.
در ادامه، محمد شیریجیان نیز با اشاره بر اهمیت منابع انسانی به عنوان بزرگترین سرمایه بانک، پیاده سازی دقیق و منظم پروژه های این حوزه را خواستار شد.
در پایان این نشست که روسا، معاونان و کارشناسان ادارات کل سرمایه انسانی، آموزش، رفاه و درمان، سازمان و روش ها و توسعه سیستم ها با دبیری اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک حضور داشتند، مدیران پروژه ها به تشریح وضعیت پیشبرد راهکارها و چالش های اجرایی آنها پرداختند.
بهبود فرآیند ارتقاء و انتصاب، بازطراحی شرایط احراز و شایستگی های شغلی، مدیریت استعداد و جانشین پروری، بازطراحی دوره های آموزشی، مدیریت دانش و ساماندهی امکانات رفاهی و ورزشی از جمله موارد بررسی شده در این جلسه بود.

برگزاری جلسه کمیته مضمون تعالی سرمایه انسانی در بانک ملی ایران

برگزاری جلسه کمیته مضمون تعالی سرمایه انسانی در بانک ملی ایران

برگزاری جلسه کمیته مضمون تعالی سرمایه انسانی در بانک ملی ایران

برگزاری جلسه کمیته مضمون تعالی سرمایه انسانی در بانک ملی ایران

برگزاری جلسه کمیته مضمون تعالی سرمایه انسانی در بانک ملی ایران