تاریخ انتشار : سه شنبه 8 شهریور 1401 - 16:58
کد خبر : 2850

پست بانک ایران برای چهارمین بار به سپرده گذاران خود مابه التفاوت سود قطعی پرداخت کرد

پست بانک ایران برای چهارمین بار به سپرده گذاران خود مابه التفاوت سود قطعی پرداخت کرد

پست بانک ایران در راستای اجرای دستورالعمل و بخشنامه های بانک مرکزی ج.ا.ا با مدیریت منابع و مصارف و درآمدهای بانک با اجراء و پیاده سازی برنامه های نظام یافته، زمینه تحقق سود بیشتر در سال ۱۴۰۰ را فراهم کرد. به گزارش آرمان اقتصادی از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران ، حسین محمدی

پست بانک ایران در راستای اجرای دستورالعمل و بخشنامه های بانک مرکزی ج.ا.ا با مدیریت منابع و مصارف و درآمدهای بانک با اجراء و پیاده سازی برنامه های نظام یافته، زمینه تحقق سود بیشتر در سال ۱۴۰۰ را فراهم کرد.

به گزارش آرمان اقتصادی از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران ، حسین محمدی معاون مالی و سرمایه گذاری این بانک ضمن اعلام خبر فوق گفت: بر این اساس و برای چهارمین بار ، مابه التفاوت سود قطعی و علی الحساب محاسبه و به حساب مشتریان و سپرده گذران بانک واریز شد.