تاریخ انتشار : سه شنبه 8 شهریور 1401 - 11:37
کد خبر : 2821

بخش اعظم طلاجات خوداظهار شده از اموال مکشوفه صندوق های بانک ملی تحویل صاحبانشان شد

بخش اعظم طلاجات خوداظهار شده از اموال مکشوفه صندوق های بانک ملی تحویل صاحبانشان شد

بخش عمده طلاجات خوداظهار شده از اموال مکشوفه صندوق های مورد سرقت شعبه دانشگاه بانک ملی ایران تحت نظارت مرجع قضایی به صاحبان آنها تحویل شد. شناسایی و رفع تعارض و تشخیص نهایی الباقی نیز تحت نظر مقام قضایی در جریان قرار دارد به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، مطابق دستور

بخش عمده طلاجات خوداظهار شده از اموال مکشوفه صندوق های مورد سرقت شعبه دانشگاه بانک ملی ایران تحت نظارت مرجع قضایی به صاحبان آنها تحویل شد. شناسایی و رفع تعارض و تشخیص نهایی الباقی نیز تحت نظر مقام قضایی در جریان قرار دارد

به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، مطابق دستور بازپرس پرونده، در نخستین مرحله از تحویل اموال مکشوفه مورد سرقت از صندوق‌های‌ بانک ملی‌ ایران تحویل مصنوعات طلا به صاحبان آن ها به پایان رسید و از هفته آینده در مرحله دوم انواع سکه، ارز و شمش که طی خود اظهاری متعلق به صاحبان آن ها است تحویل خواهد شد.
لازم به ذکر است، اموال مذکور توسط صاحبان آن ها طی هفته های گذشته در اداره امور شعب مرکزی بانک ملی ایران در تهران مورد شناسایی قرار گرفت و طی ماه های اخیر در محل اداره کل خزانه بانک ملی ایران تحویل مالکان شد.