تاریخ انتشار : دوشنبه 7 شهریور 1401 - 10:31
کد خبر : 2754

تداوم روند واگذاری شرکت ها توسط بانک ملی ایران

تداوم روند واگذاری شرکت ها توسط بانک ملی ایران

بانک ملی ایران در راستای خروج از بنگاهداری، سهام یک شرکت زیر مجموعه خود و اموال یکی دیگر از شرکت ها را واگذار کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، مزایده سراسری واگذاری سهام این بانک  در  شرکت سرمایه گذاری ری و مزایده اموال شرکت صنایع غذایی ترچین طبخ

بانک ملی ایران در راستای خروج از بنگاهداری، سهام یک شرکت زیر مجموعه خود و اموال یکی دیگر از شرکت ها را واگذار کرد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، مزایده سراسری واگذاری سهام این بانک  در  شرکت سرمایه گذاری ری و مزایده اموال شرکت صنایع غذایی ترچین طبخ ایرانیان برگزار شد.
گفتنی است ارزش سهام  بانک در شرکت سرمایه گذاری ری و اموال شرکت صنایع غذایی ترچین طبخ ایرانیان مجموعا به مبلغ ۴.۲۷۲ میلیارد ریال بوده که در مرحله نهایی واگذاری قرار دارد.