تاریخ انتشار : چهارشنبه 2 شهریور 1401 - 15:12
کد خبر : 2479

برگزاری سومین نشست بانکداری اسلامی و چالش های اجرایی عقود مشارکتی

برگزاری سومین نشست بانکداری اسلامی و چالش های اجرایی عقود مشارکتی

سومین نشست بانکداری اسلامی و چالش های اجرایی عقود مشارکتی برگزار شد و روند اجرای این عقود در نظام بانکی از منظر دین و آرا مراجع عظام تقلید مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این نشست تخصصی که تعدادی از اعضای هیات عامل و معاونان مدیرعامل،

سومین نشست بانکداری اسلامی و چالش های اجرایی عقود مشارکتی برگزار شد و روند اجرای این عقود در نظام بانکی از منظر دین و آرا مراجع عظام تقلید مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این نشست تخصصی که تعدادی از اعضای هیات عامل و معاونان مدیرعامل، مدیران امور، روسای ادارات کل و ادارات امور شعب به صورت وبیناری حضور یافتند و کارشناسان مرکز راهبری برهان از سوی حوزه علمیه  و مرکز مطالعات اقتصادی و بانکداری اسلامی بانک ملی ایران  به ارائه نظر و راهکار برای هر چه بهتر اجرا شدن عقود اسلامی در بانک ملی ایران پرداختند.
دکتر محمود الهیاری معاون مرکز مطالعات اقتصادی و بانکداری اسلامی بانک ملی ایران نیز در این نشست، با ارائه تاریخچه ای از اجرای عقود مشارکتی در بانک ها، گفت: کارکنان بانک ملی ایران در طول سال های اجرای این قانون، از تجارب گرانقدری برخوردار شده اند که استفاده از این تجارب می تواند در شکوفایی استفاده از عقود مشارکتی، اثر عمده ای داشته باشد.
وی افزود: تلفیق دانش مبتنی بر قرآن مجید، سنت و عقل با این تجربه های گرانسنگ می تواند منجر به رهیافتی تاره درباره عقود مشارکت در نظام بانکی شود.
محمد مهدی شیرافکن معاون طرح و برنامه گروه حکمرانی و اقتصاد مرکز راهبری برهان نیز در این نشست، تاکید کرد: بانک ملی ایران نقش پیشرویی در نظام بانکی دارد بنابراین امیدواریم برگزاری این نشست ها در نهایت به ارائه محصولات جدیدی درباره عقود مشارکتی برای این بانک شود و به دنبال بانک ملی ایران کل نظام بانکی نیز از این محصولات استفاده کنند.

برگزاری سومین نشست بانکداری اسلامی و چالش های اجرایی عقود مشارکتی

برگزاری سومین نشست بانکداری اسلامی و چالش های اجرایی عقود مشارکتی

برگزاری سومین نشست بانکداری اسلامی و چالش های اجرایی عقود مشارکتی