تاریخ انتشار : دوشنبه 24 مرداد 1401 - 18:55
کد خبر : 2026

برگزاری همایش آشنایی با خدمات کارگزاری بانک ملی ایران

برگزاری همایش آشنایی با خدمات کارگزاری بانک ملی ایران

همایش آشنایی با خدمات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران با حضور برخی از روسای ادارت امور شعب استان ها و مسئولان صندوق اعتماد در شعب بانک ملی ایران، برگزار شد. به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این همایش که همزمان به صورت وبیناری نیز برگزار شد، بهرام واقفی رئیس اداره

همایش آشنایی با خدمات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران با حضور برخی از روسای ادارت امور شعب استان ها و مسئولان صندوق اعتماد در شعب بانک ملی ایران، برگزار شد.

به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این همایش که همزمان به صورت وبیناری نیز برگزار شد، بهرام واقفی رئیس اداره کل بانکداری تجاری گفت: بانک ملی ایران در نظر دارد تا با توجه به تنوع فرصت های بازار سرمایه، از این ظرفیت گسترده استفاده کند.وی افزود: با توجه به معافیت صندوق های سرمایه گذاری از مالیات، در سال های اخیر این صندوق ها از نظر حجم و تعداد، گسترش فراوانی یافته اند و این روند آنها را تبدیل به رقیب بازار پول می کند.واقفی تاکید کرد: آموزش کارکنان بانک ملی ایران برای استفاده از ظرفیت های کارگزاری بانک در راستای گسترش حضور در بازار سرمایه، ضروری است.محمد ثریانژاد مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک ملی ایران نیز در این همایش گفت: در سال های گذشته بازار سرمایه رشد سریعی یافته است و تعداد زیادی از مردم کشور چه به صورت سرمایه گذاری مستقیم یا سرمایه گذاری از طریق صندوق ها و سهام عدالت، وارد این بازار شده اند، بنابراین نمی توان از فرصت های چنین بازار گسترده ای چشم پوشی کرد.وی افزود: بانک ملی ایران از ظرفیت مهم شعب گسترده در سراسر کشور برخوردار است که می تواند با همکاری کارگزاری این بانک، تحول مهمی را برای حضور در بازار سرمایه رقم بزند.گفتنی است در این همایش یک روزه، ظرفیت بخش های مختلف بازار سرمایه و بورس کالا با حضور مدیران و کارشناسان بخش های مختلف کارگزاری بانک ملی ایران، برای حاضران تشریح شد.

برگزاری همایش آشنایی با خدمات کارگزاری بانک ملی ایران

برگزاری همایش آشنایی با خدمات کارگزاری بانک ملی ایران

برگزاری همایش آشنایی با خدمات کارگزاری بانک ملی ایران

برگزاری همایش آشنایی با خدمات کارگزاری بانک ملی ایران

برگزاری همایش آشنایی با خدمات کارگزاری بانک ملی ایران

برگزاری همایش آشنایی با خدمات کارگزاری بانک ملی ایران

برگزاری همایش آشنایی با خدمات کارگزاری بانک ملی ایران