تاریخ انتشار : دوشنبه 21 خرداد 1403 - 15:44
کد خبر : 19091

ضرورت تامین مالی واحدهای تولیدی با ابزارهای نوین مالی و اعتباری

ضرورت تامین مالی واحدهای تولیدی با ابزارهای نوین مالی و اعتباری

علی غیاثی مدیر شعب البرز راهکار تامین مالی و رفع چالش نقدینگی و منابع مورد نیاز بخش تولید را هدایت واحدهای تولیدی و اقتصادی به سمت تامین مالی از طریق بورس و سایر ابزارهای مالی ازجمله اوراق گام دانست.

علی غیاثی مدیر شعب البرز راهکار تامین مالی و رفع چالش نقدینگی و منابع مورد نیاز بخش تولید را هدایت واحدهای تولیدی و اقتصادی به سمت تامین مالی از طریق بورس و سایر ابزارهای مالی ازجمله اوراق گام دانست.

دریافت شماره شبا بولتن اخبار بانک کامل ترین اخبار بیمه کامل ترین اخبار بیمه اخبار وام و تسهیلات

پیشنهادی