تاریخ انتشار : یکشنبه 30 اردیبهشت 1403 - 13:19
کد خبر : 18553

کسب رتبه اول توسط بانک کشاورزی در حوزه مدیریت تهدیدات امنیت اطلاعات بانکی

کسب رتبه اول توسط بانک کشاورزی در حوزه مدیریت تهدیدات امنیت اطلاعات بانکی

بانک کشاورزی در آخرین ارزیابی صورت گرفته در حوزه مدیریت رخدادها و تهدیدات امنیت اطلاعات بانکی حائز رتبه نخست شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک کشاورزی، این ارزیابی مربوط به بررسی شاخص های عملکرد ۲۹ بانک و موسسه اعتباری در سامانه «رادار» بانک مرکزی بوده که طی آن بانک کشاورزی

بانک کشاورزی در آخرین ارزیابی صورت گرفته در حوزه مدیریت رخدادها و تهدیدات امنیت اطلاعات بانکی حائز رتبه نخست شد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک کشاورزی، این ارزیابی مربوط به بررسی شاخص های عملکرد ۲۹ بانک و موسسه اعتباری در سامانه «رادار» بانک مرکزی بوده که طی آن بانک کشاورزی با ۸ پله صعود نسبت به ارزیابی دوره قبل، در رتبه اول قرار گرفته است.

سامانه «رادار» شرکت کاشف یا سامانه «رویت آنی و دائم رخدادهای امنیتی» با هدف جمع آوری متمرکز رخدادهای امنیتی در زیرساخت بانکی و پرداخت کشور، با عاملیت مرکز کاشف در بانک مرکزی ایجاد شده است.

این پروژه اهداف عملیاتی از جمله جمع آوری متمرکز و تحلیل رخدادهای امنیتی در شبکه بانکی را دنبال می کند.

دریافت شماره شبا بولتن اخبار بانک کامل ترین اخبار بیمه کامل ترین اخبار بیمه اخبار وام و تسهیلات

پیشنهادی