تاریخ انتشار : چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 - 15:12
کد خبر : 18444

افزایش تسهیلات «طرح تابش» بانک مسکن تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان

افزایش تسهیلات «طرح تابش» بانک مسکن تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان

بانک مسکن با هدف رفع نیازهای ضروری و خرد مشتریان، سقف تسهیلات اعطایی مرابحه عام طرح تابش را به ۳۰۰ میلیون تومان و سقف تسهیلات اعطایی مرابحه منصوبات را به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش داد.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا؛ متقاضیان استفاده از طرح تابش بانک مسکن می‌توانند با حداقل موجودی ۱۰ میلیون

بانک مسکن با هدف رفع نیازهای ضروری و خرد مشتریان، سقف تسهیلات اعطایی مرابحه عام طرح تابش را به ۳۰۰ میلیون تومان و سقف تسهیلات اعطایی مرابحه منصوبات را به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش داد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا؛ متقاضیان استفاده از طرح تابش بانک مسکن می‌توانند با حداقل موجودی ۱۰ میلیون تومان، حساب طرح تابش بانک مسکن را افتتاح و بنا بر متوسط موجودی حساب و دوره انتظار از مزایایی چون دریافت تسهیلات و اوراق ممتاز ماهانه بهره‌مند شوند.
حداقل دوره انتظار جهت محاسبه امتیاز و دریافت تسهیلات طرح تابش، سه ماه است و مشتریان می‌توانند به ازای هر دوره سه ماهه تا ٠/۵ برابر متوسط موجودی (حداکثر ۱۶ دوره متوالی) تسهیلات دریافت کنند.
در این طرح، مدت بازپرداخت تسهیلات برای مرابحه منصوبات و مرابحه عام بخش مسکن، حداکثر ۶۰ ماه و برای مرابحه عام بخش خدمات حداکثر ۲۴ ماه خواهد بود. نرخ سود تسهیلات، ۱۸ درصد با دوره بازپرداخت حداکثر سه ساله و ۱۹ درصد برای دوره بازپرداخت بیش از سه سال تا حداکثر پنج ساله است.
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ممتاز طرح تابش صرفاً برای افراد حقیقی و به صورت انفرادی قابل افتتاح است.
متقاضیان می‌توانند برای مطالعه شرایط حساب طرح تابش به سایت بانک مسکن به آدرس bank-maskan.ir/tabesh مراجعه کنند.

برچسب ها : ،