تاریخ انتشار : شنبه 1 اردیبهشت 1403 - 21:11
کد خبر : 17780

اولین جلسه کمیته ریسک در سال ۱۴۰۳ برگزار شد

اولین جلسه کمیته ریسک در سال ۱۴۰۳ برگزار شد

چهل و نهمین جلسه کمیته ریسک و اولین جلسه این کمیته در سال جاری با محوریت تبیین برنامه های کمیته ریسک با حضور صمد عزیزنژاد عضو هیات مدیره و ریاست کمیته ریسک ، دکتر محمدی مشاور مدیر عامل و سایر اعضای کمیته و مدیران و کارشناسان اداره کل مدیریت ریسک برگزار شد. به گزارش پایگاه

چهل و نهمین جلسه کمیته ریسک و اولین جلسه این کمیته در سال جاری با محوریت تبیین برنامه های کمیته ریسک با حضور صمد عزیزنژاد عضو هیات مدیره و ریاست کمیته ریسک ، دکتر محمدی مشاور مدیر عامل و سایر اعضای کمیته و مدیران و کارشناسان اداره کل مدیریت ریسک برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران؛ در این جلسه برنامه کاری کمیته ریسک در سالجاری و اهداف این کمیته در راستای مدیریت اثر بخش ریسک مورد بررسی قرار گرفت.
 برگزاری جلسات و دوره های آموزشی در حوزه مدیریت ریسک و همچنین استفاده از فناوری های نوین و ضرورت هوشمندسازی مدیریت ریسک در بانک ملی مورد تاکید قرار گرفت.در ادامه برنامه های کاری اداره کل مدیریت ریسک، رو نمایی و عملیاتی سازی سامانه مدیریت ریسک عملیاتی توسط اداره مزبور به عنوان یکی از ابزارهای شناسایی و مدیریت ریسک تاکید شد؛ همچنین در راستای ارتقا فرهنگ ریسک و دانش افزایی همکاران  در حوزه مدیریت ریسک و تطبیق، برگزاری دومین همایش جامع مدیریت ریسک و تطبیق مورد تاکید قرار گرفت.

اولین جلسه کمیته ریسک در سال ۱۴۰۳ برگزار شد

اولین جلسه کمیته ریسک در سال ۱۴۰۳ برگزار شد

اولین جلسه کمیته ریسک در سال ۱۴۰۳ برگزار شد

اولین جلسه کمیته ریسک در سال ۱۴۰۳ برگزار شد

اولین جلسه کمیته ریسک در سال ۱۴۰۳ برگزار شد