تاریخ انتشار : شنبه 1 اردیبهشت 1403 - 16:48
کد خبر : 17763

سهامدار محترم بانک پارسیان

سهامدار محترم بانک پارسیان

با سلام؛ احتراماً به منظور تکمیـل و به روزآوری اطلاعات هویتی و پستی سـهامداران محترم بانک و امکان برقراری ارتباط در مواقـع مقتضـی خواهشـمند است نسـبت به تکمیـل و به روزآوری اطلاعـات هویـتی و پسـتی خـود ازطریق پورتـال سهامداران، ایمیل یا فکس اداره سهام اقدام فرمایید. سهامـدارانی که روش ایمیـل و یا فکس را انتخاب

با سلام؛

احتراماً به منظور تکمیـل و به روزآوری اطلاعات هویتی و پستی سـهامداران محترم بانک و امکان برقراری ارتباط در مواقـع مقتضـی خواهشـمند است نسـبت به تکمیـل و به روزآوری اطلاعـات هویـتی و پسـتی خـود ازطریق پورتـال سهامداران، ایمیل یا فکس اداره سهام اقدام فرمایید.
سهامـدارانی که روش ایمیـل و یا فکس را انتخاب می نماینـد می تواننـد فرم پیوست را تکمیل و ازطریق ایمیل یا فکس بشرح آدرس و شماره ذیل اقدام فرمایند.
پورتال سهامداران آدرس: saham.parsian-bank.ir
آدرس ایمیل: saham@parsian-bank.ir
تلفن فکس: ۸۸۹۷۸۸۳۵-۰۲۱