تاریخ انتشار : دوشنبه 28 اسفند 1402 - 17:30
کد خبر : 17384

بازدید مدیرعامل بانک ملی ایران از نحوه خدمت رسانی به مشتریان در واحدهای بانک

بازدید مدیرعامل بانک ملی ایران از نحوه خدمت رسانی به مشتریان در واحدهای بانک

مدیرعامل بانک ملی ایران در ایام پایانی سال با حضور در شعب نوبهار و میدان اسدآبادی از نزدیک در جریان نحوه فعالیت های این واحدها قرار گرفت و ضمن بازدید از بخش های مختلف با کارکنان آن ها دیدار و گفت وگو کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران،

مدیرعامل بانک ملی ایران در ایام پایانی سال با حضور در شعب نوبهار و میدان اسدآبادی از نزدیک در جریان نحوه فعالیت های این واحدها قرار گرفت و ضمن بازدید از بخش های مختلف با کارکنان آن ها دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر نجارزاده به همراه جمعی از مدیران و مسئولان ارشد این بانک در جریان بازدیدهای پایان سال از شعب ، ضمن ارائه رهنمودهای لازم، از نظرات همکاران در خصوص ارائه خدمات به مشتریان آگاه شد و هر یک از همکاران به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.مدیرعامل بانک ملی ایران در این بازدیدها ضمن دیدار و خدا قوت به همکاران از تلاش های پایان سال آنها جهت ارائه خدمات به مردم و مشتریان بانک تشکر و قدردانی کرد. دکتر نجارزاده ضمن تاکید بر توجه به نیاز مشتریان، مدیریت منابع و مصارف و عملکرد سامانه های بانک را در شعب مورد بررسی قرار داد.وی در این بازدیدها، مسائل و مشکلات همکاران را بررسی و دستورات لازم را بمنظور بهبود وضعیت شعب صادر کرد.

بازدید مدیرعامل بانک ملی ایران از نحوه خدمت رسانی به مشتریان در واحدهای بانک

بازدید مدیرعامل بانک ملی ایران از نحوه خدمت رسانی به مشتریان در واحدهای بانک

بازدید مدیرعامل بانک ملی ایران از نحوه خدمت رسانی به مشتریان در واحدهای بانک

بازدید مدیرعامل بانک ملی ایران از نحوه خدمت رسانی به مشتریان در واحدهای بانک

بازدید مدیرعامل بانک ملی ایران از نحوه خدمت رسانی به مشتریان در واحدهای بانک

بازدید مدیرعامل بانک ملی ایران از نحوه خدمت رسانی به مشتریان در واحدهای بانک

بازدید مدیرعامل بانک ملی ایران از نحوه خدمت رسانی به مشتریان در واحدهای بانک

بازدید مدیرعامل بانک ملی ایران از نحوه خدمت رسانی به مشتریان در واحدهای بانک

بازدید مدیرعامل بانک ملی ایران از نحوه خدمت رسانی به مشتریان در واحدهای بانک