تاریخ انتشار : سه شنبه 22 اسفند 1402 - 13:10
کد خبر : 17233

بخشی از اراضی جنوب‌شرقی اردبیل به محدوده شهر الحاق می‌شود

بخشی از اراضی جنوب‌شرقی اردبیل به محدوده شهر الحاق می‌شود

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با استاندار اردبیل، از موافقت این شورا با الحاق بخشی از اراضی جنوب‌شرقی اردبیل به محدوده شهر، به میزان موردتایید کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها، خبر داد.به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا به نقل از

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با استاندار اردبیل، از موافقت این شورا با الحاق بخشی از اراضی جنوب‌شرقی اردبیل به محدوده شهر، به میزان موردتایید کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها، خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، خسرو دانشجو دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با عاملی، استاندار اردبیل مصوبه این شورا با موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اردبیل؛ الحاق ۶۴۵ هکتار اراضی واقع در جنوب‌شرقی شهر به محدوده برای تامین اراضی موردنیاز نهضت ملی مسکن ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ مصوبه جلسه مورخ ۱۳ آبان ۱۴۰۲ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل در خصوص موضوع « مغایرت اساسی طرح تفصیلی باطرح جامع شهر اردبیل ، الحاق ۶۴۵ هکتار اراضی واقع در جنوب شرقی شهر به محدوده جهت تامین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن» را با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و با توجه به:

-نامه شماره ۵۳۵۲۷/۱۴۰۲/۶۰۰ مورخ ۵ آذر ۱۴۰۲ سازمان ملی زمین و مسکن ناظر بر صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی سازمان ملی برای ۳۴۹ هکتار از اراضی و موافقت با طرح موضوع مورد نظر در شورایعالی با قید شرط صدور سند مالکیت بلامعارض در مابقی اراضی مورد بحث به نام دولت جمهوری اسلامی و با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن

-موافقت کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها طی صورتجلسه مورخ ۹/۱۱/ ۱۴۰۲ با الحاق ۶/۶۲۴ هکتار از اراضی مذکور

و با تاکید بر:

-ضرورت پاسخگویی به مابقی متقاضیان حائز شرایط طرح نهضت ملی مسکن و تعهدات دولت ، ناشی قانون جوانی جمعیت و …، از طریق مکان یابی شهرک و شهر جدید خارج از حریم شهر اردبیل، به دلیل محدودیت توسعه پیرامون شهر و احاطه آن با اراضی مرغوب کشاورزی و لزوم جلوگیری از تخریب بیش از پیش اراضی زراعی پیرامونی؛

-افزایش تراکم ساختمانی پیشنهادی تا حد امکان و مشروط به تامین خدمات به جهت استفاده بهینه از ظرفیت اراضی مذکور، با توجه به محدودیت شدید زمین و ضرورت پاسخگویی به تقاضای موجود و تعهدات دولت؛

با الحاق اراضی موردنظر صرفا به میزان مورد تایید کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها (۶/۶۲۴ هکتار) مقرر کرد تا طرح تفصیلی اراضی، پس از اخذ مجوز تغییر کاربری و بعد از تایید دبیرخانه شورای‌عالی، با واحدپذیری حداقل ۷۰ واحد در هکتار و تامین سرانه‌های خدماتی در سطح محله، ناحیه و منطقه مطابق “طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب ۱۰ خرداد ۱۳۸۹ شورای‌عالی ” و با رعایت چارچوب زیر به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد:

۱-با تاکید بر ضرورت طی فرآیند قانونی مربوطه، تثبیت و الحاق اراضی کشاورزی درجه ۱ و۲ (مورد اشاره کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱) واقع در محدوده مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، تحت عنوان کاربری فضای سبز و خدمات پشتیبان سکونت، به جای حذف جزیره‌ای آنها، با توجه به احاطه اراضی مذکور توسط ساخت‌وسازهای مسکونی آتی و در معرض تخریب قرار گرفتن آنها و همچنین به جهت حفظ ماهیت فضای سبز و تامین سطوح و سرانه مورد نیاز سکونت در اراضی.

۲-انجام مطالعات پدافند غیرعامل مطابق مصوبه مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ شورای‌عالی درخصوص “دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیر عامل” و تهیه پیوست کاهش خطر برای طرح مطابق قانون مدیریت بحران کشور.

۳-انجام مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی و تصویب آن توسط شورای هماهنگی ترافیک استان؛ هماهنگی و استعلام از راهداری در زمینه اخذ هرگونه دسترسی از محورهای مواصلاتی پیرامونی؛ رعایت حریم محور اردبیل- سرچم و اردبیل- کورائیم طبق اعلام نظر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل طی نامه شماره ۴۸۵۵۲/۹۱ مورخ ۲۰ آذر ۱۴۰۱؛ ضمنا مقرر شد محورهای پیش‌بینی شده در شمال‌شرق اراضی و خارج از محدوده الحاقی به دلیل قرارگیری اراضی کشاورزی مابین محور و اراضی الحاقی و تبعا تخریب اراضی کشاورزی در این قسمت، از اسناد طرح حذف و تصمیم‌گیری در خصوص آنها به طرح جامع موکول شود.

همچنین کلیه معابر مورد نیاز برای پهنه موردنظر در محدوده مورد تصویب طراحی شود و هیچگونه معابر خارج از محدوده الحاقی مورد تایید نیست.

۴-تهیه طرح‌جمع آوری آبهای سطحی و هدایت ایمن رواناب سیلاب محتمل و تائید آن توسط شرکت آب منطقه‌ای و اختصاص آب جمع آوری شده به تالاب های شورگلی و شورابیل؛ رعایت دستورالعمل ناحیه‌بندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب سطحی موضوع ضابطه شماره ۷۸۲ سازمان برنامه و بودجه کشور در زمینه حرایم کمی و کیفی مسیل و سد موجود در منطقه بر اساس نامه شماره ۹۶۰/۲۴۷۸۳/۱۴۰۱/۰۳ مورخ ۲۶ دی ۱۴۰۱ شرکت آب منطقه‌ای استان؛ ضمنا بنا به تاکید نماینده وزارت نیرو تامین آب این اراضی صرفا از محل مدیریت منابع آب شرب فعلی شهر اردبیل صورت گیرد.

۵- مطالعه و طراحی سامانه دفع فاضلاب و تمهیدات لازم نسبت به دفع اصولی فاضلاب با توجه به نامه شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل به شماره ۲۰۸۱/۱۴/۴۰۱ و تاریخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ و با توجه به توپوگرافی و جهت شیب اراضی به سمت تالاب‌های شورگل و شورابیل و در نتیجه تاثیرگذاری دفع فاضلاب این اراضی بر تالاب های مذکور

۶- رعایت ملاحظات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و حرائم مربوطه در زمینه مسیرقدیمی کوموریولی وتپه الله اکبر

۷ -اخذ استعلام از شرکت شهرک‌های صنعتی استان و اداره کل صمت استان و رعایت موارد مطروحه احتمالی در طرح.

۸-رعایت اصول و ضوابط معماری و شهرسازی با استفاده از الگوی معماری و شهرسازی بومی و با عنایت به اقلیم سرد شهر اردبیل.

۹-بازنگری موضوع استقرار پهنه صنوف مزاحم شهری در ورودی جنوبی شهر اردبیل با توجه به نزدیکی با اراضی الحاقی و با رویکرد عدم هم جواری کاربری‌های ناسازگار در طرح جامع.

در پایان مصوبه آمده است: در اجرای ماده ۴۲ آئین نامه نحوه بررسی طرح‌ها، نقشه محدوده با لحاظ اراضی الحاق شده بر اساس مفاد این مصوبه جهت ابلاغ به مراجع ذی ربط تحویل دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران شود.

برچسب ها : ،