تاریخ انتشار : دوشنبه 14 اسفند 1402 - 11:42
کد خبر : 16995

پرداخت ۲۷ همت تسهیلات کمک ودیعه مسکن توسط شبکه بانکی/ افزایش دوبرابری وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۲

پرداخت ۲۷ همت تسهیلات کمک ودیعه مسکن توسط شبکه بانکی/ افزایش دوبرابری وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۲

پرداخت ۲۷ همت تسهیلات کمک ودیعه مسکن توسط شبکه بانکی/ افزایش دوبرابری وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۲

پرداخت ۲۷ همت تسهیلات کمک ودیعه مسکن توسط شبکه بانکی/ افزایش دوبرابری وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۲

برچسب ها : ،